|

Avaruustomua

3 Products

Kuka minä olen?

Minne minä olen elämässäni menossa?

Millainen tulee alkavasta vuodesta, kun ikä taas vuodella kasvaa, ja uusi auringonpaluukartta tuo vuodeksi eteenpäin muassaan täysin uudet teemat, haasteet ja ilon aiheet?

Syntymäkartta,  Auringonpaluukartta tai usealla eri prognoosimenetelmällä tehty yhdistelmätulkinta katseena tulevaisuuteen (miksei menneisyyteenkin, jos joku haluaa lisävalaistusta tiettyyn jo ohikiitäneeseen ajankohtaan). Hintoihin sisältyy taustatutkimus sekä puhelimessa tehty (tulkintatyypistä riippuen 60-70 minuutin) runsaasti yksityiskohtaista tietoa sisältävä,  täysin räätälöity analyysi. Tulkinnat eivät siis koostu valmiselementeistä, vaan jokainen tulkinta on oma kokonaisvaltainen, luova, intuitiivinen ja täysin yksilöity henkinen tuotoksensa.


Astrologisia tulkintoja en tee kirjallisina, vaan konsultaatioina tai puhelimessa, jossa voit esittää myös omia kysymyksiäsi ja saada välitöntä palautetta ja vastauksia. Sen jälkeen kun olen vastaanottanut tilauksesi, voimme sopia molemmille sopivan konsultaatioajan. 


Käytän astrologisessa työssäni hyväksi ennen kaikkea evoluutioastrologian ja henkisen astrologian näkemystä siitä, kuinka mitä tahansa syntymäkartan - tai tätä hetkeä tai tulevaisuutta kuvaavan prognoosikartan - aspektia ja planeettasijaintia voidaan hyödyntää ihmisen henkiseen kasvuun, tietoisuudentason kohottamiseen sekä voimaantumiseen oman elämän subjektina ja luojana. Ihmisestä on tarkoitus elämänsä kuluessa kasvaa vahva ja tietoinen persoona, joka hetki hetkeltä kulkee lähemmäs oman perimmäisen elämäntehtävänsä toteuttamista. Syntymäkartasta on varsin suurella tarkkuudella luettavissa kunkin ihmisyksilön elämäntehtävän ominaispiirteet. Kartta näyttää suuntaa, mitä sisäsyntyisiä luonteen heikkouksia ja yksipuolisuuksia ihmisen olisi voitettava, mitkä piirteet hänessä ovat haitallisen ylikorostuneet, mitkä taas lahjakkuuksia, joita pitäisikin hyödyntää voimavarana. Ja tärkeimpänä kaikista se "henkiseen pohjoiseen" osoittava kompassinneula, joka näyttää korkeimman mahdollisen yhden inkarnaation puitteissa saavutettavissa olevan elämän lakipisteen - joka jokaiselle meille on erilainen, mutta se on tunnistettavissa paitsi syntymäkartalta, niin myös kohottavasta sisäisestä tyydytyksen tunteesta, joka kyseisten ominaisuuksien "lunastaminen" omaksi haasteiden rehellisen kohtaamisen ja työstämisen  kautta ihmiselle antaa. Ensin täytyy kuitenkin voittaa itsensä ja oma tiedostamaton puolensa, joka jatkuvasti vetää ihmistä menneisyyteen ja toistamaan niitä automatisoituja, hänelle luontaisia kaavoja (ajatus- ja toimintamalleja), joiden myötä hän on kyseiseen fyysiseen inkarnaatioon syntynyt. 

  • View
70,00 €
100,00 €