|

Silmukka menneisyyteen

5 Tuotetta

Kuka sinä olit - ja kuinka unohdettu muisto entisestä elää yhäti osana nykyisyyttäsi?

Oletko tavannut elämässäsi ihmisen, jonka seurassa sinulla on olo kuin olisit tuntenut hänet aina? Tai herättääkö joku sinussa selittämätöntä inhoa ja vastustusta, niin sanotusti "ilman syytä"?

Oletko matkustanut ulkomaille vieraaseen kaupunkiin ja yhtäkkiä tiedät etukäteen rakennusten sijainteja ja löydät kuin kauko-ohjattuna suorimman reitin paikkaan, jossa et ennen ole käynyt (enkä tässä tarkoita mitään gps-laitetta)?

Tällaisissa tapauksissa hyvin usein on kyseessä suhde tai kytkös, joka on johdettavissa menneisiin elämiin.


Solutasoa avaava ja parantava karmallinen tulkinta: valittavissa 3 eri pituutta.

Mitä apua ja hyötyä voit karmatulkinnasta saada?

Esimerkiksi: 

- Apua jumiutuneeseen tai vaikeasti tulkittavaan elämäntilanteeseen.

- Menneisyyden puhdistaminen ja tiedostaminen vaikuttaa suoraan myös nykyhetkeen, tapaan kokea oma itse ja maailma.

- Solutason puhdistuminen ja tätä kautta henkisesti parantava, valostuttava ja kohottava vaikutus.

- Vastauksia/selityksiä/syy-seuraussuhteita liittyen ihmissuhdevyyhteihin tai muihin selittämättömiin ilmiöihin omassa elämässä: suhdedynamiikassa, perheen kesken, omassa itsessä, työelämässä, ammatinvalinnassa -- tai vaikka kokemuksiin vieraassa maassa, jossa koet olevasi niin tuttu ja kotonasi, että epäilet siihen liittyvän menneen elämän taustaa.

Karmatulkintojen pituudet: ytimekäs/lyhyt keskimäärin 2 sivua; keskipitkä 4 sivua; pitkä tulkinta täydet 8 sivua. Pidemmissä tulkinnoissa on tyypillisesti kuvaukset huomattavasti useammasta elämästä sekä syväluotaavampi ote menneiden elämien, niiden jälkeensä jättämien mahdollisten traumojen, urautumien, piintyneiden tunnereaktioiden, karmallisten ihmissuhteiden, jne henkiseen perintöön. Pitkän tulkinnan solutasoa avaava vaikutus on voimakkain näistä vaihtoehdoista, mutta jokainen tulkinta vaikutuksineen on yksilöllinen, ja jokaisen ihmisen herkkyystaso erilainen, joten tulkinnan vaikutusta on mahdoton täysin ennakoida. 

Henkimaailman näkökannalta katsoen lineaarista aikaa ei ole: silti kausaalinen vaikutus menneestä tulevaisuuteen - ja jopa päinvastoin - on olemassa. Joku ihminen työstää karmatulkinnan johdosta ylös nousevia tunteita, ajatuksia ja sisäisiä kokemuksia montakin kuukautta, toisella ne aiheuttavat salamannopean tiedostamisketjun ja psykologisen metamorfoosin. Ymmärryksen kirkastumisella omaan karmalliseen "hämähäkinverkkoon" nähden on parantava voima. 

Tulkinnat voi tilata joko vapaina tulkintoina (jolloin esiin nousevat ne menneet elämät, jotka sinun tämänhetkisen elämäntilanteesi kannalta olisi tärkeintä käsitellä) tai vaihtoehtoisesti voit esittää kysymyksen liittyen sinuun itseesi, työhösi, askarruttavaan ihmissuhdekuvioon, tai vaikka maahan/maanosaan, joka sinua kiehtoo.Ihmisiltä sähköpostiin vastaanottamani palautteet ovat nimenomaan liittyneet siihen karmatulkinnan ominaisuuteen, että se laittaa liikkeelle psykologisen ketjureaktion, jossa vanhat pelot, traumat ja käytösmallit lähtevät purkautumaan. Moni on myös löytänyt upeita, kätkettyjä omia ominaisuuksiaan karmatulkintojen kautta ja kokenut ne siksi - sekä tulkinnan triggeroiman energeettisen värähtelytason kohoamisen kautta - erittäin voimaannuttavina. Koska karmatulkintojen sisältö on niin äärimmäisen henkilökohtaista ja ihmisen kaikkein syvimpiä olemuspuolia koskevaa, en siitä mitään pitkää palautepätkää voi sivustolla julkaista, mutta ohessa eräs "yleisluontoinen" palaute tulkinnan vastaanottaneelta asiakkaalta, joka myös kertoi minulle saaneensa lisääntynyttä 'rohkeutta' käyttöönsä erääseen omaan entiseen 'alter egoonsa' tutustumisen kautta: 

"Kiitos vielä tuosta niin huikeasta karmatulkinnasta. Tuli kyllä aika jännä fiilis, kun lueskelin sitä. Ja halu kuulla vain lisää ja lisää ja ymmärtää enemmän!" -H.N.


  • Näkymä