Silmukka menneisyyteen

3 Tuotetta

Solutasoa avaava ja parantava karmallinen tulkinta: valittavissa 3 eri pituutta.

Karmatulkintojen pituudet: ytimekäs noin 2 sivua; keskipitkä 4-5 sivua; pitkä tulkinta 6-7 sivua. Pidemmissä tulkinnoissa on tyypillisesti kuvaukset huomattavasti useammasta elämästä sekä syväluotaavampi ote menneiden elämien, niiden jälkeensä jättämien mahdollisten traumojen, urautumien, piintyneiden tunnereaktioiden, karmallisten ihmissuhteiden, jne perintö. Pitkän tulkinnan solutasoa avaava vaikutus on usein voimakkain näistä vaihtoehdoista, mutta toisaalta jokainen tulkinta vaikutuksineen on yksilöllinen, ja jokaisen ihmisen herkkyystaso erilainen, joten tulkinnan vaikutusta on mahdotonta täsmälleen etukäteen ennakoida. 

Moni ihminen saa karmatulkinnasta apua senhetkiseen, usein jollain tasolla jumiutuneeseen tai vaikeasti tulkittavaan elämäntilanteeseensa. Menneisyyden puhdistaminen ja kirkas tiedostaminen vaikuttaa suoraan myös nykyhetkeen, tapaan kokea oma itse sekä ympäröivä maailma. Henkimaailman näkökannalta katsoen lineaarista aikaa ei ole olemassa: kausaalinen vaikutus menneestä tulevaisuuteen - ja jopa päinvastoin - on tosiasiallisena olemassa. Yksi ihminen työstää karmatulkinnassa ylös nousevia tunteita, ajatuksia ja sisäisiä kokemuksia montakin kuukautta, toisella ne ehkä aiheuttavat nopeamman tiedostamisketjun ja pienimuotoisen psykologisen metamorfoosin. Tiedolla ja ymmärryksen kirkastumisella omaan karmalliseen "hämähäkinverkkoon" nähden on parantava voima. 

Tulkinnat voi tilata joko niin sanottuina vapaina tulkintoina (jolloin esiin nousevat ne menneet elämät, jotka sinun tämänhetkisen elämäntilanteesi kannalta olisi tärkeintä käsitellä) tai vaihtoehtoisesti voit esittää kysymyksen liittyen sinuun itseesi, työhösi, johonkin askarruttavaan ihmissuhdekuvioon, tai vaikka maahan/maanosaan, joka sinua kiinnostaa. 

  • Näkymä
111,00 €
188,00 €
225,00 €