|

5-12/2020 perääntyvyys: korjausliikkeet, inventaario elämässä ja nahanluonti

5-12/2020 perääntyvyys: korjausliikkeet, inventaario elämässä ja nahanluonti

5-12/2020 perääntyvyys: korjausliikkeet, inventaario elämässä ja nahanluonti

- Pirja Räsänen

Blogi / Kosmisesta Muistista

11.05.2020Huhti-toukokuun vaihteessa starttasi vuoden 2020 loppuun kestävä perääntyvien planeettojen harvinaisen tiheä suma kollektiivienergioissa. Se, mikä tämän vuoden perääntyvästä kaudesta tekee epätavallisen fokusoidun, intensiivisen ja moniulotteisen, on paitsi henkilökohtaisten planeettojen (tässä: Venus, Merkurius, Mars) peräperää tapahtuva suunnanvaihto, niin myös tyypillisestikin joka vuosi alkukeväästä perääntyviksi kääntyvien Pluton, Saturnuksen ja Jupiterin äskettäin ohitettu – ja astrologisesti poikkeuksellinen - keskinäinen yhtymä Kauriin merkissä. Yhtymä eli konjuktio on aspekti, jossa kummankin (tai kaikkien) yhtymässä osapuolina olevien planeettojen perusluonne ja olemuksellisuus vaikuttaa ja muuntaa yhtymässä muina osapuolina olevien planeettojen luonnetta. Kaikki siis vaikuttavat kaikkiin ja tämän seurauksena (koska yhtymä on ns. 0 asteen aspekti eli kokonaan uusi alku, josta liikkeelle lähtee aina uusi sykli vanhan tultua ”täyteen” ja ympyrän näin sulkeuduttua) starttaa vahvasti uusi aikakausi niillä elämänalueilla, joita nuo planeetat edustavat. Yhteistä Jupiterille, Saturnukselle ja Plutolle on, että niistä jokaisen perusluonne on tiiviisti sidoksissa yhteiskuntaan, eli ihmisten muodostamaan – enemmän tai vähemmän organisoituun - sosiaaliseen ja toiminnalliseen kollektiiviin, ja Saturnuksen ja Pluton tapauksessa myös valtaan ja vallankäyttöön.


Perääntyvyyden funktio taas on planeetasta riippumatta se, että perääntyvä planeetta lyhyen ”seisovan” kauden jälkeen, jolloin sen liike on käytännössä pysähdyksissä, vaihtaa suuntaa 180 astetta taaksepäin eli toisinsanoen läpikäy uudestaan ne samat asteluvut – mutta takaperoisesti – kuin se hetkeä aiemmin käyskenteli eteenpäin. Henkisessä mielessä tietyn planeettavaikutuksen perääntyminen aikaansaa sen, että planeetan edustamien teemojen osalta ihminen kääntyy sisäänpäin, hidastaa vauhtia, havaitseekin yksityiskohtia, jotka aiemmassa näköalattomassa eteenpäin rynnistämisessä jäivät huomioimatta, ja tätä kautta löytää aivan uuden perspektiivin tarkastella niitä kokemuksia ja elämänalueita, jotka hän edeltävinä viikkoina tai kuukausina koki suoraviivaisesti ja ’tuoreina’, mutta toisaalta yksiulotteisina. Voisikin pelkistäen sanoa, että suoraan eteenpäin kulkevan planeetan perusfunktio on tarjota ihmiselle kokemuksia, kun taas perääntyvän planeetan tehtävä on tuoda perspektiiviä – ennen kaikkea erilaista ja uutta perspektiiviä niihin kokemuksiin nähden, jotka hän hetkeä aiemmin planeetan edistyessä on hankkinut. Tämä erikoisen perspektiivin tarjoaminen tapahtuu sisäisten oivallusten, déja-vù –kokemusten, tiedon, unien, harkinnan ja äkillisten heräämisen kaltaisten totuudenvälähdyksien avulla. Toisaalta se toimii yhtä hyvin konkreettisen maailman opetusvälinein sellaisten ulkoisen maailman eteen heittämien ”eksymisten”/reitin vaihdosten, menneisyydestä jälleen (ainakin hetkeksi) elämään ilmaantuvien ihmiskohtaamisten ja muiden jo unholaan jääneiden aiemman elämänvaiheen taitojen, harrastusten, käytösmallien tai vaikka paikkakuntienkin kautta, jotka herättävät sielussa kaikuja entisestä. Jokin jo taakse jäänyt elämänvaihe tai kauan sitten naftaliiniin säilötty idea, projekti tai jopa ihmissuhde saattaa näin planeettaperääntymisen kautta virota uudelleen henkiin. Eräs perääntyvän vaiheen avainsanoista onkin ”uudelleen”, koska vaiheen energioita on hyödyllisintä kanavoida esiin pyrkivän asian tai ilmiön uudelleenarviointiin, uudelleen elämiseen, korjaamiseen ja paranteluun, tulkitsemiseen aiemmasta poikkeavalla tavalla, jalostamiseen, tutkimiseen, tiedon keruuseen tai kuvainnolliseen ”paluuseen rikospaikalle”, mikäli kyseessä on jokin menneisyydessä pieleen mennyt hanke tai kariutunut ihmissuhde. Perääntyvän planeettaenergian aikana tällaisen menneisyyteen palaamisen kautta – tapahtuu se sitten mielen ja tunteen tasolla tai vaikka taakse jääneen tilanteen rekonstruointina kyseisen ihmisen luo tai entiselle paikkakunnalle paluun muodossa – on mahdollista ammentaa sieluun hedelmällistä uutta materiaalia, virvoittaa muistoja ja tajuta koko tilanne uudelleen sekä oman itsen että toisen/toisten osapuolien silmin katsottuna. Perääntyvän planeetan ollessa kyseessä on aina mahdollista myös se (esimerkiksi silloin, kun Venus perääntyy kuten vuonna 2020 tästä viikosta - eli viikko 20 - aina pitkälle kesäkuuhun saakka, joskin vaikutuspiiri varjoineen ulottuu vielä heinäkuun loppuun), että menneisyys yllättäen ilmaantuu luoksesi muistuttamaan päättelemättä jääneistä langanpäistä vaikkapa sellaisen uuden kontaktin ilmaantumisen muodossa, joka olemukseltaan ja ulkonäöltään elävästi nostaa mieleen piirteitä aiemmin sinulle merkittävästä ihmisestä – tai joissain tapauksissa voi kirjaimellisesti olla tuttava menneestä elämästä. Tällöin läsnä on välitön ”tuttuuden” tunne, vaikkei kyseistä ihmistä tämän elämän puitteissa olisikaan ikinä nähnyt.


Yllä siis hiukan yleistason taustatietoa yhtymiin ja perääntyviin planeettavaikutuksiin liittyen. Tällä hetkellä alkamaisillaan on se kolmen peräkkäisen henkilökohtaisen planeetan (Venus, Merkurius ja Mars) perääntyvyyskausi, joka kulminoituu juhannuksen tienoilla, kun Venus ja Merkurius keskenään vaihtavat ”viestikapulaa” ja samalla vastuu syventävän tiedon ja harkitun näkökulman vaihdoksen mestariopettajana toimimisesta ihmiskunnalle siirtyy näin asteen verran enemmän kommunikaation, kodin ja lähiympäristön piiriin (joskin Venus sijainnillaan Merkuriuksen omassa merkissä Kaksosissa on tänä vuonna sekin nuorekas, vilkas, kommunikoiva, pirteä ja merkuriaalinen, väritykseltään SILTI merkittävästi enemmän kauneuteen, romantiikkaan ja hempeisiin parisuhdeteemoihin suuntautunut Merkuriukseen verrattuna). Mars viimeistelee koko sarjan perääntymisellään omassa merkissään Oinaassa: toiminnan ja uusien aloitusten planeetan Marsin ”esityöt” perääntyvyyden kanssa alkavat jo heinäkuun puolivälin tienoilla, varsinaista elämänvirtaa (ja etenkin kaikkea suunnitteilla olevaa pioneeritoimintaa, yrittäjyyttä ja itsenäistä etenemistä) sekoittavaa perääntyvyyden jaksoa on koko sydänsyksy, ja loppukaneetit viesteilleen Mars iskee ihmisten tajuntaan vasta 2021 loppiaisen tienoilla, kun koko perääntyvyyskausi pitkine varjoineen on taakse kunnialla saatettu. Tästä voi alkaa täysin uusi aika erilaisine haasteineen, tehtävineen, voittoineen ja vapauksineen – ennen kaikkea laajemmalla yhteiskunnallisella tasolla tulkittuna – koska juuri ennen joulua tapahtuu Jupiterin ja Saturnuksen yhtymä Vesimiehen merkissä: yhtymä, joka raivaa tietä jollekin aivan uudelle, ja ennen kaikkea Saturnuksen osalta on myös heijastumaa samoista teemoista, joita nyt toukokuun alussa 2020 ensi kertaa eletään ja alustetaan. Moni niistä iduista, jotka vasta nyt varoen kokeilevat maaperää ja sen kantavuutta, toden teolla ottavat tulta heti uuden vuoden ja loppiaisen ohimentyä, kun Jupiter-Saturnus yhtymä on tehnyt tehtävänsä ”sytykkeenä” ja kun Saturnus jälleen etenee siinä samassa asteessa, jossa se nyt ottaa perääntyvyyden ensiaskeleita. Voit miettiä omalta kohdaltasi huhtikuun loppupuoliskon merkittäviä haaveita, huolia, oivalluksia ja visioita (vaikka sitten kuinka pieniä, mutta sieluasi inspiroivia), koska niitten aika on kasvaa täyteen mittaansa - etenkin mitä tulee kestävän ja toimivan elämänrakenteen peruskiven valamiseen - 2021 alusta lähtien, kun taas romanttisten mietteitten ja ystävyyssuhteitten kohdalla pohdintakauden kaikille tarjoilee touko-kesä-heinäkuu. Muista, ettei perääntyvä kausi juuri koskaan ole ihanteellinen aika tehdä sitovia päätöksiä kyseiseen teemaan (vrt. Venus: parisuhteet, rakkaus tai suuret hankinnat ja investoinnit esteettiseen sfääriin tai vaikka taiteisiin liittyvissä asioissa) sidoksissa olevissa teemoissa, vaan sen sijaan se on otollista aikaa syventää tietämystä, harkita ja ottaa selvää siitä, mistä oikein on kyse, kuka tuo toinen ihminen lopulta pohjimmiltaan oikein on, kuka puhuu totta ja kuka ei, ja mikä on ihmisten, asioiden tai ilmiöiden todellinen sopivuus tai vaikkapa syy-seuraussuhde. Perääntyvän kauden aikana on otollista ns. kaivautua syvälle ja tajuta lisää siitä, minkä kanssa on tekemisissä, katsoa asioita myös toisen ihmisen silmin, ja laajentaa ja ”tuoreuttaa” omaakin katsantokantaa. Perääntyvä kausi parhaimmillaan virkistää ja vetreyttää elämää, koska se auttaa eroon tiedottomista ja/tai perityistä toimintamalleista ja urautumista niin ajattelussa, ennakkokäsityksissä, ihmissuhteissa kuin tapojen ja toiminnan tasolla: elämä uudistuu.


Mitä taas tulee siihen ’voimatynnyriin’, jonka Jupiter-Saturnus-Pluto kolmikko yhdessä lanseerasivat vuoden 2020 ensimmäisellä neljännekselle – yhtenä esimerkkinä korona ja sen aikaansaamat laajamittaiset rakennemuutokset, rajoitukset, globaali pelkotila ja yhteiskunnallisen vallankäytön uudet muodot halki läntistä maailmaa – on kohtalonhetki ja uudelleenarviointi kaikkeen tähän liittyen tulossa kevät-kesän aikana niin, että vasta syys-lokakuu tulee lopulta näyttämään, mihin kohtaan kellon viisari lopulta osoittaa. Eli toisin sanoen sen, mitkä ovat kaiken tämän pysyväisseuraukset yhteiskunnille, talouselämälle, tavallisille kansalaisille, hallituksille ja päättäjille ja heidän uskottavuudelleen, pörssikursseille, pankeille ja finanssimaailmalle (ja sitä kautta ihan ruohonjuuritason ihmisten elämään saakka), karenteeneille ja muille erityistoimille, jotka koronaepidemia äkillisellä leviämisellään nopeasti saattoi voimaan ympäri maapalloa. Entä sitten sellaiset aihepiirit kuin energiatalous, öljyteollisuus ja ennätyksellisen halvat bensanhinnat koronan aikana? Moni nimenomaan niistä rakenteista ja toimintamalleista yhteiskunnassa, joita on jopa muutaman vuosikymmenen ajan totuttu pitämään itsestäänselvinä vakioina tai vähintäänkin hallittavissa ja ennustettavissa olevan skaalan sisällä operoivina muuttujina, onkin aivan yhtäkkiä livennyt otteesta. Niiden potentiaalina on tällaisen ajanjakson sisällä singahtaa ylitse tai alitse koko normaalisti tunnustetun asteikon lukuarvojen, tai jopa heitellä vuoristorataa niitten välillä: näin ei välttämättä käy, mutta potentiaali tähän on olemassa. Kyseessä on ikään kuin mahdollisuus ylittää ne luonnonlait, jotka tähän asti on määritelty vakioina tai muuttumattomina – yhtä jähmeinä kuin lyijynraskaan Saturnuksen perusluonto, johon edes ydinsäteily ei pure – mutta nyt sekä Jupiterin silmittömän optimismin ja laajennushalukkuuden että Pluton ydinvoiman kaltaisen läpitunkevan, näkymättömän, salakavalan magnetismin yhdistäessä voimansa ydinfuusion kaltaisessa muunnosalkemiassa, ovat aiemmin epätodennäköiset muodonmuutokset yhtäkkiä löytäneet tiensä maanpäällisen konkretian ja mahdollisuuksien maailmaan. Tämä näkyy muun muassa siinä nopeudessa ja kaikenkattavuudessa, jolla koronan karanteenitoimet halki maapalloa toteutettiin. Tämä jos mikä on osoitus Pluton (Pluton alaisia ovat radioaktiivisuuden lisäksi sellaisetkin ’näkymättömät tappajat’ kuin bakteerit ja virukset) kyvystä oikeissa olosuhteissa saada jopa lyijy (Saturnus: mm. yhteiskuntarakenteet, lait ja asetukset, valtionhallinto, presidentti ja pääministeri, perustuslaki) muuntamaan muotoaan ja reagoimaan.


Kuinka sitten yksilötasolla voi kukin rakentavasti prosessoida elämäänsä ja muuttuneen yhteiskunnallisen tilanteen aikaansaamaa ketjureaktiota omalla kohdallaan? On tietysti suuria henkilökohtaisia eroja sen välillä, kuinka korona karanteenimääräyksineen on kehenkin vaikuttanut. Joillakin toimeentulo on täydellisen lamaannuksen vallassa, pahimmillaan yritys joutunut konkurssiin ja laskut maksamatta. Toiset ovat yksinkertaisesti muutaman kuukauden jakson ajan lomautettuja tai etätyöskentelevät kotoa käsin. Monilla kaoottisuutta kotitilanteeseen on lisännyt lasten tarhan tai koulun rutiinin katkeaminen ja läsnäolo kotona samalla kun vanhemmat mahdollisesti etätyöskentelevät. Osa on sairastunut vakavasti, mutta heitä on onneksi kuitenkin pieni vähemmistö: vähemmän kuin kausi-influenssaan tartunnan saaneita, ja vanhusväestössä joka tapauksessa tavallinen keuhkokuume, veritulppa tai muu sydän- ja verisuonisairaus on edelleen todennäköisempi kuolinsyy kuin korona. On kyse vaarallisesta, kivuliaasta ja herkästi tarttuvasta sairaudesta, joka toivon mukaan lopulta niittää huomattavasti vähemmän ihmisiä tehohoitoon tai kuolintilastoihin kuin mitä alunperin pelättiin tai ennakoitiin. Valtaosaan suomalaisia koronan vaikutus on välillinen ja kohdistuu enemmän arkisiin rutiineihin ja/tai henkilökohtaiseen taloustilanteeseen kuin terveyteen. Lisääntyneen hygienian ja eristyksen ansiosta tavanomainen flunssakaan ei nyt tavoita suurinta osaa väestöä yhtä herkästi kuin tätä ennen. Lukuunottamatta monien yrittäjien ja koronan seurannaisvaikutuksena kokonaan irtisanottujen ihmisten taloudellista ahdinkoa, on koronan tuomassa ihmisten pakotetussa eristyneessä ja tietyiltä osin jopa ”pysäytetyssä” tilanteessa olemassa runsaasti hyvääkin. Koska vähentyneen ulkoisen toiminnan, sosiaalisten tapaamisten, matkojen, viihdykkeiden ja muun ulkomaailman stimulaation ansiosta jokaisen on tänä ajanjaksona suoremmin kohdattava joko itsensä ja/tai puolisonsa ja perheenjäsenensä, kantaa koronajakso muassaan uskomatonta potentiaalia siihen, että entistä useampi ihminen löytää itsensä ja elämänkipinänsä syväluotaavammalla tasolla ”uudelleen”. Psykologiset muodonmuutokset ja henkisen elämänymmärryksen ja elämäntarkoituksen tavoittaminen ovat ehdottomasti nousussa koronan tuoman sisäistymisen kauden johdosta. Tilannetta voisi verrata tarpeeseen tehdä oman elämän, sielun, unelmien ja tavoitteitten sekä elämän mielekkyyden inventaario psykologis-henkisellä tasolla. Vähän samaan tapaan kuin ennen uuteen asuntoon muuttoa on tarpeen tehdä irtaimen omaisuuden inventaario, jos aika vaan antaa myöten. Koska kyseessä on kolmen merkittävällä lailla toisiinsa (nyt 2020) kytkeytyneen yhteiskunnallisen planeetan peräytyvä kausi, painostaa tämä kausi ihmisiä puhtaasti yksilöllisen inventaarion lisäksi määrittelemään itsensä, roolinsa ja asemansa uusiksi myös laajempaan yhteiskunnalliseen kollektiiviin nähden. Pluto tuo tähän yhtälöön mausteena elämä-kuolema –tematiikkaa pandemian vallitessa: ihminen kohtaa suoremmin sen elämän väistämättömän ajallisen rajallisuuden, joka niin tyypillisesti nyky-yhteiskunnassa kätketään verhojen taakse ja eletään ikään kuin koskaan ei kuoltaisi. Oivalluksena tämä voi yksilölle olla suunnattoman valaiseva ja selkeyttävä, koska oma tärkeysjärjestys elämässä näyttäytyy kirkkaimpana niinä hetkinä, kun kokee, ettei aikaa välttämättä olekaan enää jäljellä kuin rahtunen. Jupiter tuo inventaarioon mukanaan toisaalta utopistisen futuristisen ja parhaimmillaan toteuttamiskelpoisen optimistisen sävyn ja lisäksi kokemuksen, että omat unelmat ovat tärkeitä, ne ovat elämän suola, niihin kannattaa panostaa kokeakseen ”olevansa elossa”. Saturnus on se tekijä näistä kolmesta nyt armotta jyräävästä planeettakaveruksesta, joka heittää eteen tarpeen uudestaan määritellä oma asema ja rooli suhteessa laajempaan yhteiskunnalliseen kenttään, jonka osanen meistä jokainen on, tajusipa sen itse tai ei. Koronan kaltaisen yhteiskunnallisen rakennemuutoksen aikana (koska vaikka rajoitteet ja karanteenit jonain päivänä vielä poistetaan, ei paluuta siihen samaan yhteiskuntaan, josta käsin lähtötilanne maaliskuussa 2020 singahti, enää ole – niin paljon on peruuttamattomasti muuttunut taloudellispoliittisessa tilanteessa, yritysmaailmassa sekä henkisellä tasollakin yksittäisten ihmisten heräävässä tietoisuudessa). Koronan seurauksena jokaisen suomalaisen positio (määrittelisin ’position’ tässä tietyn yksilön paikkana suhteessa kokonaisuuteen) on muuttunut tai muuttuu jossain määrin: toisilla hyvin radikaalisti (vrt. konkurssi); toisilla hienovaraisemmin sen ansiosta, että käytännön elämän hoitaminen, työ tai perhesuhteet saavat epidemian ansiosta uudenlaisen rutiinin ja vain siinä tapauksessa kriisiytyvät, mikäli muutospainetta ja kriisin ituja on jo ennen koronaa ollut piilossa kytemässä; ja kolmansilla yksilöillä lähinnä vain käsitteellis-kokemuksellisella tasolla ilman, että vaikutus päivittäisen elämän hoitamiseen olisi kovinkaan suuri. Jopa niiden ihmisten sisäinen kokemus omasta paikasta suhteessa kokonaisuuteen saa uuden sävyn, joiden työ- ja perhe-elämä jatkaa kulkuaan ongelmitta ja menestyksekkäästi, ehkäpä jopa huiman nousujohteisesti: menestys kaoottista ja selviämisongelmiensa kanssa kamppailevaa ”taustaa” vasten on tunne- ja kokemuksellisella tasolla hyvinkin erilainen asia kuin menestys pääsääntöisen nousujohteisessa maailmassa. Täytyy vielä muistaa se seikka, että planeettojen perääntyvyys aina korostaa edustamiensa elämänalueiden limittäisyyttä, yllätyksellisyyttä, synkroniteettiin verrattavissa olevaa monien tekijöitten summaa, joka ikään kuin irrationaalista kautta sivuttaa tavanomaiset syy-seuraussuhteet. Se voi tuoda asiat eteen outoa reittiä melkeinpä niin, että tulevaisuus tuntuu edeltävän menneisyyttä, ja vastaus saapuu ennen kuin on kysymystä edes ehtinyt esittää, jne. Planeettojen perääntyvyydessä on nerouteen verrannollista ylimaallista kykyä vetää puoleensa ja vastaanottaa salamankaltaisia oivalluksia, ahaa-elämyksiä ja normiajattelua korkeampaa visionäärisyyttä, joka ei missään nimessä ole ”purkitettavissa” tavanomaisen, puhtaasti kolmannen dimension, 1+1=2 logiikan rajojen sisälle. Minkä tahansa perääntyvän planeetan suuri lahja yksilölle on perääntyvän suunnan kyky purkaa elämästä pois sitä, mikä urautuneisuudessaan on johtanut kyseisen ihmisen kulkemaan eteenpäin kuin laput silmillä ja estänyt häntä näkemästä tai kokemasta laajemmin tai syvemmin. Peräytyvyys on hieno mahdollisuus hetkeksi katkaista lineaarisen suora, eteenpäin kiitävä vauhti elämässä, joka janoaa kokemuksia ja suoraviivaisen kyseenalaistamatonta omien päämäärien saavuttamista. Kokemukset ovat se perusta, jolle elämä rakentuu, mutta ilman perääntyvien jaksojen säännöllisin väliajoin tarjoamia pohtimisen, luovuuden ja itsearvioinnin hetkiä jäisi ihmiselle käteen kovin yksiulotteinen anti elämästä. Perääntyvän planetaarisen jakson aikana tapahtuu ”kokemuksia ja elämää janoavien suorien jaksojen” aikana elettyjen/hankittujen kokemusten suodattamis- ja syventämistyö. Tämä tapahtuu hienovaraisten tunne- ja ajatusintuitioiden sekä yllättävien ja ylimaallistenkin oivallusten kautta ja on helposti jalostettavissa rakennusmateriaaliksi, jota voi elämän halki hyödyntää siinä työssä, jota jokainen tekee olemuksensa kehittämisessä kohti aina vaan tietoisempaa minuutta ja laajempia ymmärryksen sfäärejä.


Luovaa ja korkeataajuisten muutosvisioitten täyttämää loppuvuotta 2020!

- Pirja Räsänen
Comments

Sign in in order to write a comment