|

Henkiset tulkinnat ammattitaidolla:


Syväluotaavaa henkistä tietoa, ainutlaatuisia neuvoja & tukokset irti! Vapauta elämäsi rajoitteista ja peloista kevythypnoosilla. Kohtaa suoraan varjosi sekä traumojen ja positiivistenkin elämänolosuhteidesi syyt: aurasi ja elämäsi voimaantuu, kirkastuu ja herkistyy. Tiedonjanoiselle: poikkeuksellisen perusteellisesti taustoitetut kirjalliset tulkinnat ihmisille, eläimille ja jopa kasveille, puutarhoille ja asumuksille ('talokuiskaus').


Sisältörikkaita ja solutasoa avaavia henkisiä tulkintoja eri teemoista. Jokainen tulkinta on 100% räätälöity sinulle ja pituudestaan riippumatta täynnä syväluotaavaa tietoa. Eräs syy, miksi päätin tälle alalle ihan työksi saakka lähteä, on se monitasoisen ja yksityiskohtaisen henkisen tiedon (varsinkin "räätälöidyn" henkisen tiedon) löytämisen vaikeus, johon vuosien varrella törmäsin. Olen tutkijaluonne ja rakastan kaivautua aihepiireihin syvälle, aina kauas juurisyihin saakka. Loistavia henkisiä tulkitsijoita tuli toki vastaan sekä Suomessa että ulkomailla, mutta silti löytäminen oli aluksi kuin neulaa hakisi heinäsuovasta: sai hakea kauan. Suuri hetki elämässäni oli se, kun löysin Suomesta kaksi erittäin hyvää karmatulkitsijaa ja heistä ja heidän analyyseistään oli merkittävää apua oman elämäni solmukohdissa ja kohtalokkaissa ihmissuhteissakin. Osa näistä tulkinnoista katalysoi liikkeelle reaktion, joka todella lähti avamaan oman elämäni syy-seurausketjuja ja oli alku laajamittaiselle paranemiselle. 

Niiden syväluotaavan laadun vuoksi rakastan itse nimenomaan kirjallisia tulkintoja sekä niiden laatimista: kirjallisen ja taiteellisen, tunne-elämää avaavan tason lisäksi niissä on käytännön neuvoja, henkistä tietoa ja oivallusta monella ulottuvuudella, ne "elävät" ajan mukana ja niistä löytyy yleensä vielä vuosienkin kuluttua sellainen ymmärryksen taso, joka siinä elämäntilanteessa, jossa tulkinnan alunperin saa, ei täysin vielä avaudu. Omaa elämänkaarta usein ymmärtää vasta taaksepäin katsoessaan.  Siksi myös se, mitä itse ensi sijassa pyrin tekemilläni tulkinnoilla saavuttamaan ja tilaajilleni tarjoaamaan, on hyvin formuloitu kokonaisuus, josta löytyy yksityiskohtaista tietoa monella eri ulottuvuudella: konkreettisilla käsitteillä ja maallisen maailman tarpeisiin, hengellisen tiedon nälkään sekä psykologis-emotionaalisen tason intuitiivista luotausta ja analyysiä. Jäljitän syitä ja vastauksia kysymyksiin, joihin et kenties ole vielä vastausta löytänyt. Lisäksi varsinkin karmatulkinnat ovat usein voimakkaan parantavia vaikutukseltaan: ne todellakin muuntavat sitä karmista 'blueprint':iä, jota tietty yksilö soluissaan ja sisimmässään kantaa mukanaan. Ne usein nopeuttavat ihmisen sielutason kehityskaarta ja sysäävät psykologisia ketjureaktioita liikkeeseen.KOSMISESTA MUISTISTA:

Arvokasta ja elämää muuntavaa tietoa lemmikinomistajalle, henkisen tien kulkijalle ja jo edistyneelle sekä kaikille keitä kiinnostaa itsetuntemus, oma elämäntehtävä ja korkeataajuiset muutokset arjessa. Lisäksi karmatulkinnat avaavat menneisyyden traumoja sekä iloja tietoisuuteen kohdattavaksi ja vaikuttavat solumuistiin eheyttäen: tätä kautta nykyhetken elämisen laatu kohenee ja löytyy suunta vaikeuksista voittoon!SIVUSTON OSIOT AIHEITTAIN (KTS. VALINTAPALKKI YLÄVASEMMALLA & KUVALLINEN VALINTAPALKKI SIVUSTON YLÄLAIDASSA): 

* Silmukka menneisyyteen: karmallista salapoliisintyötä (kirjallinen karmatulkinta tai regressiohypnoosi, 2 tuntia), myös Tulevien elämien tulkinta

* Geokartoitus: "talokuiskaajan" raportit "tilan" maailmasta (kirjallinen tulkinta talon ja puutarhan, kaupungin tai maantieteellisen alueen energioista ja hengistä)

* Flora & Fauna: eläin- ja kasvikommunikoinnit, luonnonelementtien viestit, Energiahoito etänä myös lemmikeille

* Avaruustomua: syntymäkartat, auringonpaluukartat (palkitseva syntymäpäivälahja itselle, josta on hyötyä halki vuoden!), parisuhdetulkinta, syntymäkartta ja auringonpaluu liikeyritykselle, prognostiset (=tulevaisuus/ajoitus) astrologiset menetelmät hybriditulkintana (mm. progressiot ja transiitit)

* Hopeahelminauha: Kaukohoito etänä tai  2 tunnin enkelivalohypnoosi (ALH): johdatettu hypnoosi enkelimaailmaan, Elämäntehtäväsi ydin, Sielunperhetulkinta, Heiluroinnit (kyllä/ei-kysymyksiin), Auralukemus (eteerisen kentän tila, aurassasi näkyvää tietoa tästä hetkestä)

* Kristallitaajuus: Ohjattu enkelivalohypnoosi 120 minuuttia (kirkasta ongelmakohtasi!), Kohottava kaukohoito (etänä, 44 minuuttia ja raportti hoidon kulusta)


Syvällisiä, toimivia ja yllättäviä vastauksia elämän herättämiin kysymyksiin:

- Jokainen tulkintatyyppi on saatavana etäkonsultaationa tai kirjallisena -


Hoitohypnoosit todistetusti vapauttavat tunnetason traumoja: tämä saa ajan kuluessa suuria positiivisia muutoksia elämässä aikaan. Toisinaan solutason muutos voi olla välitön ja radikaali, mutta useimmiten keriytyy auki pala palalta ajan myötä.

Ytimeen porautuvat tekstit suoraan henkisen olemuksesi salaisuuksiin. Loistava asiakaspalaute, lue lisää: https://www.avaruustomua.net/fi/palautteita

-- Liity ilmaiseksi mukaan sähköpostilistalle hyödyllisen ja mielenkiintoisen UUTISKIRJEEN TILAAJAKSI (lomake alalaidassa) - kun liityt tilaajaksi, olet automaattisesti mukana Kosmisen Muistin arpajaisissa kerran vuodessa: palkinnot ovat 1-2 sivun henkisiä tulkintoja! (Vuoden 2020 kaksi tulkintaa arvottiin helmi- ja maaliskuussa 2020 / valittavissa oli eläinkommunikaatio tai karmatulkinta). (Vuoden 2021 voittajat, tällöinkin 2 kpl, arvottiin joulukuussa).Lähde mukaan elämäsi positiiviseen muutokseen: instrumenttina tutkimusretki henkiseen itseesi. Voit esittää omat kysymyksesi tai antaa tulkitsijalle (siis minä, Pirja) vapaat kädet, jolloin esille nousevat ne tiedot ja solumuistot, jotka sinun on olennaista nykyhetkessä tiedostaa ja kohdata: eli ne, jotka ovat pinnalla ihmissuhteissa tai persoonan kehityksessä.


Voit liittyä sähköpostilistalle myös lähettämällä postia osoitteeseen kosmisesta@gmail.com ja kertomalla, että tahdot mukaan. Samaan osoitteeseen voit lähettää tiedusteluja, jotka koskevat mitä tahansa sivustoon, eläinkommunikaatioon, astrologiseen konsultaatioon tai karmatulkintoihin liittyvää asiaa. Kirjeisiin vastaan aina minä henkilökohtaisesti. Voit vaikka kysyä, mitä on eläinkommunikaatio tai mitä henkiset tulkinnan sisältävät, koska aina nämä eivät ole ihmisille ennestään tuttuja teemoja. 


Oma koulutustaustani henkisellä alalla, metafysiikassa ja muutoin: 

- filosofian maisteri, Turun yliopisto

- eläinkommunikoinnin mestarin tutkinto ja jatkotutkinto (Marianne Kostiainen)

- regressiohoitajan ja enkelivalohypnoosin (ALH) ohjaajan ammattitutkinto

- astrologiassa minulla on yli 30 vuoden kokemus alan itsenäisessä opiskelussa ja 20 vuoden kokemus tulkintojen tekemisessä

Lisää taustastani ja päätymisestä henkiselle polulle voit lukea osiosta "Omaa taustaa".


Teknisistä vioista ja kaikista muistakin eteen tulevista ongelmista tai kysymyksistä näitä tulkintoja tai tilausprosessia koskien kannattaa lähettää lyhyt viesti osoitteeseen kosmisesta@gmail.com -- silloin pääsen korjaamaan tai korjauttamaan asian mahdollisimman pian! Vikoja onneksi on esiintynyt todella harvoin. 
Suosituimpia tulkintoja vuoden 2019 tilauksien perusteella ovat: 

* Eläinkommunikoinnit (Viesti lemmikiltäsi ja Kokonaisvaltainen eläintulkinta)

* Karmatulkinnat (etenkin: Keskipitkä karmatulkinta)

* Syntymäkartta-analyysit (ja auringonpaluukartta)

* Heiluroinnit (aiheina mm. asunnon/paikkakunnan muutto sekä erilaiset arkiset kysymykset, joisaa pitää valita tietystä joukosta vaihtoehtoja joko se ehdottomasti ihan paras tai sitten ns. 'pienin mahdollinen paha')


2020 on toistaiseksi tilattu eniten seuraavia: 

* Eläinkommunikaatiot (kirjallisina)

* Syntymäkartta- ja auringonpaluuanalyysit

* Elämäntehtäväsi ydin (kirjallinen tulkinta)

* Ohjattu regressio menneeseen elämään

* Heiluroinnit ja 'Avoin kysymys' -selvänäköinen yleisanalyysi


Checkout - Oma maksutapa kaikilleEläinkommunikointi,  karmatulkinnat, energiahoidot ja syntymäkartat.