|

Henkistä tietoa, ainutlaatuisia neuvoja & tukokset irti: energiataso nousuun! Vapauta elämäsi urautumista, peloista ja rajoitteista kevythypnoosilla. Kohtaa suoraan varjosi ja traumojesi syyt: aurasi ja elämäsi voimaantuu, kirkastuu ja herkistyy. Tiedonjanoiselle: yksityiskohtaiset kirjalliset tulkinnat ihmisille, eläimille ja jopa asumuksille ('talokuiskaus').


KOSMISESTA MUISTISTA:

Arvokasta ja elämää muuntavaa tietoa lemmikinomistajalle, henkisen tien kulkijalle ja jo edistyneelle sekä kaikille keitä kiinnostaa itsetuntemus, oma elämäntehtävä ja korkeataajuiset muutokset arjessa. Lisäksi karmatulkinnat avaavat menneisyyden traumoja sekä iloja tietoisuuteen kohdattavaksi ja vaikuttavat solumuistiin eheyttäen: tätä kautta nykyhetken elämisen laatu kohenee ja löytyy suunta vaikeuksista voittoon!


Syvällisiä, toimivia ja yllättäviä vastauksia elämän herättämiin kysymyksiin:

- Jokainen tulkintatyyppi on saatavilla myös etänä tai kirjallisena -


• Astrologinen analyysi (auringonpaluu tai syntymäkartta) (puhelin / skype / kokoustila)
• Elämäntehtäväsi ydin; Sielunperhe (selvänäkö, kirjallinen)
• Läpivalaiseva karma-analyysi (selvänäkö, kirjallinen)
• Eläinkommunikaatio valokuvasta (kirjallinen, lemmikillesi!)
• Eläinkommunikaatiot myös edesmenneille lemmikeille
• Regressiohoito (voimallinen johdatettu matka menneisyyteen / skype tai kokoustila)
• Enkelivalohypnoosi (kohtaa suojelusenkelisi, eheydy, avaa tukoksia / skype tai kokoustila)

Hoitohypnoosit todistetusti vapauttavat tunnetason traumoja: tämä saa ajan kuluessa suuria positiivisia muutoksia elämässä aikaan. Toisinaan solutason muutos voi olla välitön ja radikaali, mutta useimmiten keriytyy auki pala palalta ajan myötä.

Ytimeen porautuvat tekstit suoraan henkisen olemuksesi salaisuuksiin. Loistava asiakaspalaute, lue lisää: https://www.avaruustomua.net/fi/palautteita


26.11.2020 energiapäivitys: 


Tällä hetkellä on "astrologinen säätila" jollain tapaa sumumainen ja hämäävä – jopa harhaanjohtava - mutta kuitenkin äärettömän syvähenkinen. Loistava kohta uppoutua syvälle oman kohtalonsa salaisuuksiin sekä Skorpionin ja Kalojen merkkien ja planeettojen dominoidessa maisemaa myös kuoleman jälkeiseen tematiikkaan esimerkiksi mediumismin avulla. Jupiter kulkee tänään aika tarkkaan Pluton ja Saturnuksen välisessä keskipisteessä ja tämän lisäksi Merkurius tekee voimallista ja positiivista aspektia sekä Plutoon että Neptunukseen nähden. Tämän aspektin voi kukin tahollaan hyödyntää tutkimukseen, ilmiöitten ja asioitten juurille/syytasoon kaivautumiseen ja mysteerien ratkomiseen joko tosielämässä tai fiktiota lukemalla. Plutoniset teemat kuolemasta ja rajatilakokemuksista aina aivopesuun, propagandaan ja mielen hallintaan (niin hyvässä kuin pahassa) asti ovat tämän ajankohdan laadun mukaisia. Siitä huolimatta että tällä hetkellä "eetterissä" olevat planeettavaikutukset ovat näin kovin positiivisia, on ajan laadussa jotain massahypnoosin kaltaista ihan puhtaasti sen kautta, mitkä astrologiset tekijät/voimat kuviossa ovat mukana. Skorpionista kritiikkiä ja tarkkanäköisyyttä ei juuri nyt saa unhoittaa - itsenäinen ja neulanterävä ajattelija pärjää näissä energioissa parhaiten, näkee totuuden sumuverhon lävitse, eikä aja niin helposti harhaan. Oman persoonan apuneuvoista parhaita ovat marras-joulukuun vaihteessa siis terävä äly, intuitio, suoraan henkimaailman auttajien (esim. omat henkioppaat ja suojelusenkelit) puoleen kääntyminen sekä tutkiva ja tutkaileva ote todellisuuteen, jossa elämme.

 

Jännittävää siirtymää vuoden 2020 loppumetreille & Valoisaa Joulujuhlan odotusta! 

- Pirja :)


SIVUSTON OSIOT AIHEITTAIN (KTS. VALINTAPALKKI YLÄVASEMMALLA & KUVALLINEN VALINTAPALKKI SIVUSTON YLÄLAIDASSA): 

* Silmukka menneisyyteen: karmallista salapoliisintyötä (kirjallinen karmatulkinta tai ohjattu regressio, 2 tuntia), myös Tulevien elämien tulkinta

* Geokartoitus: "talokuiskaajan" raportit "tilan" maailmasta (kirjallinen tulkinta talon, kaupungin tai maantieteellisen alueen energioista ja hengistä)

* Flora & Fauna: eläin- ja kasvikommunikoinnit, luonnonelementtien viestit, Kohottava kaukohoito

* Avaruustomua: syntymäkartta-analyysit, auringonpaluukartat (hyvä vuosittainen syntymäpäivälahja itselle!), prognostiset (=tulevaisuus/ajoitus) astromenetelmät hybriditulkintana

* Hopeahelminauha: Kohottava kaukohoito & enkelivalohypnoosi (ALH): johdatettu hypnoosi enkelimaailmaan, Elämäntehtäväsi ydin, Sielunperhetulkinta, Heiluroinnit (kyllä/ei-kysymyksiin)

* Kristallitaajuus: Ohjattu enkelivalohypnoosi 120 minuuttia (kirkasta ongelmakohtasi!), Kohottava kaukohoito (etänä, 44 minuuttia)


Lähde mukaan elämäsi positiiviseen muutokseen: instrumenttina tutkimusretki henkiseen itseesi. Voit esittää omat kysymyksesi tai antaa tulkitsijalle (minä, Pirja) vapaat kädet, jolloin esille nousevat ne tiedot ja solumuistot, jotka sinun on olennaista nykyhetkessä tiedostaa ja kohdata: eli ne, jotka ovat pinnalla ihmissuhteissasi tai persoonan kehityksessä.


-- Liity ilmaiseksi mukaan sähköpostilistalle hyödyllisen ja mielenkiintoisen UUTISKIRJEEN TILAAJAKSI (lomake alalaidassa) - kun liityt tilaajaksi, olet automaattisesti mukana Kosmisen Muistin arpajaisissa 1-2 kertaa vuodessa: palkinnot ovat täysimittaisia henkisiä tulkintoja! (Vuoden 2020 kaksi tulkintaa arvottiin helmi- ja maaliskuussa 2020 / valittavissa oli eläinkommunikaatio tai karmatulkinta). Voit liittyä sähköpostilistalle myös lähettämällä postia osoitteeseen kosmisesta@gmail.com ja kertomalla, että tahdot mukaan. Samaan osoitteeseen voit lähettää tiedusteluja, jotka koskevat mitä tahansa sivustoon, eläinkommunikaatioon, astrologiseen konsultaatioon tai karmatulkintoihin liittyvää asiaa. Kirjeisiin vastaan aina minä henkilökohtaisesti. Voit vaikka kysyä, mitä on eläinkommunikaatio tai mitä henkiset tulkinnan sisältävät, koska aina nämä eivät ole ihmisille ennestään tuttuja teemoja. 


Oma koulutustaustani henkisellä alalla, metafysiikassa ja muutoin: 

- filosofian maisteri, Turun yliopisto

- eläinkommunikoinnin mestarin tutkinto (Marianne Kostiainen)

- regressiohoitajan ja enkelivalohypnoosin (ALH) ohjaajan ammattitutkinto

- astrologiassa minulla on yli 25 vuoden kokemus alan itsenäisessä opiskelussa ja tulkintojen tekemisessä

Lisää taustastani ja päätymisestä henkiselle polulle voit lukea osiosta "Omaa taustaa".


Teknisistä vioista ja kaikista muistakin eteen tulevista ongelmista tai kysymyksistä näitä tulkintoja tai tilausprosessia koskien kannattaa lähettää lyhyt viesti osoitteeseen kosmisesta@gmail.com -- silloin pääsen korjaamaan tai korjauttamaan asian mahdollisimman pian! Vikoja onneksi on esiintynyt todella harvoin. 
Sisältörikkaita ja solutasoa avaavia henkisiä tulkintoja eri teemoista. Jokainen tulkinta on 100% räätälöity sinulle ja pituudestaan riippumatta täynnä syväluotaavaa tietoa. Eräs syy, miksi päätin tälle alalle ihan työksi saakka lähteä, on se monitasoisen ja yksityiskohtaisen henkisen tiedon (varsinkin "räätälöidyn" henkisen tiedon) löytämisen vaikeus, johon vuosien varrella törmäsin. Olen tutkijaluonne ja rakastan kaivautua aihepiireihin syvälle, aina kauas juurisyihin saakka. Loistavia henkisiä tulkitsijoita tuli toki vastaan sekä Suomessa että ulkomailla, mutta silti löytäminen oli aluksi kuin neulaa hakisi heinäsuovasta: sai hakea kauan. Suuri hetki elämässäni oli se, kun löysin Suomesta kaksi erittäin hyvää karmatulkitsijaa ja heistä ja heidän analyyseistään oli merkittävää apua oman elämäni solmukohdissa ja kohtalokkaissa ihmissuhteissakin. Osa näistä tulkinnoista katalysoi liikkeelle reaktion, joka todella lähti avamaan oman elämäni syy-seurausketjuja ja oli alku laajamittaiselle paranemiselle. 

Niiden syväluotaavan laadun vuoksi rakastan itse nimenomaan kirjallisia tulkintoja sekä niiden laatimista: kirjallisen ja taiteellisen, tunne-elämää avaavan tason lisäksi niissä on käytännön neuvoja, henkistä tietoa ja oivallusta monella ulottuvuudella, ne "elävät" ajan mukana ja niistä löytyy yleensä vielä vuosienkin kuluttua sellainen ymmärryksen taso, joka siinä elämäntilanteessa, jossa tulkinnan alunperin saa, ei täysin vielä avaudu. Omaa elämänkaarta usein ymmärtää vasta taaksepäin katsoessaan.  Siksi myös se, mitä itse ensi sijassa pyrin tekemilläni tulkinnoilla saavuttamaan ja tilaajilleni tarjoaamaan, on hyvin formuloitu kokonaisuus, josta löytyy yksityiskohtaista tietoa monella eri ulottuvuudella: konkreettisilla käsitteillä ja maallisen maailman tarpeisiin, hengellisen tiedon nälkään sekä psykologis-emotionaalisen tason intuitiivista luotausta ja analyysiä. Jäljitän syitä ja vastauksia kysymyksiin, joihin et kenties ole vielä vastausta löytänyt. Lisäksi varsinkin karmatulkinnat ovat usein voimakkaan parantavia vaikutukseltaan: ne todellakin muuntavat sitä karmista 'blueprint':iä, jota tietty yksilö soluissaan ja sisimmässään kantaa mukanaan. Ne usein nopeuttavat ihmisen sielutason kehityskaarta ja sysäävät psykologisia ketjureaktioita liikkeeseen.


Suosituimpia tulkintoja vuoden 2019 tilauksien perusteella ovat: 

* Eläinkommunikoinnit (Viesti lemmikiltäsi ja Kokonaisvaltainen eläintulkinta)

* Karmatulkinnat (etenkin: Keskipitkä karmatulkinta)

* Syntymäkartta-analyysit (ja auringonpaluukartta)

* Heiluroinnit (aiheina mm. asunnon/paikkakunnan muutto sekä erilaiset arkiset kysymykset, joisaa pitää valita tietystä joukosta vaihtoehtoja joko se ehdottomasti ihan paras tai sitten ns. 'pienin mahdollinen paha')


2020 on toistaiseksi tilattu eniten seuraavia: 

* Eläinkommunikaatiot (kirjallisina)

* Syntymäkartta- ja auringonpaluuanalyysit

* Elämäntehtäväsi ydin (kirjallinen tulkinta)

* Ohjattu regressio menneeseen elämään

* Heiluroinnit ja 'Avoin kysymys' -selvänäköinen yleisanalyysi


Checkout - Oma maksutapa kaikilleEläinkommunikointi,  karmatulkinnat, energiahoidot ja syntymäkartat.