|

Avaimet menneisyyteen, tienviittoja tulevaan.

Odottamattomia vastauksia: johtolankoja syvälle ratkaisun ytimeen.

Sisältörikkaat, sielutasoa valottavat tulkinnat –  kätevästi suoraan sähköpostiisi!


Ytimeen porautuvat tekstit suoraan henkisen olemuksesi salaisuuksiin. Loistava asiakaspalaute, lue lisää: https://www.avaruustomua.net/fi/palautteita


-- Liity ilmaiseksi mukaan hyödyllisen ja jännittävän UUTISKIRJEEN TILAAJAKSI (lähetä viesti 'Tilaan uutiskirjeen' osoitteeseen kosmisesta@gmail.com TAI vaihtoehtoisesti suoralomake liittymiseen on aivan sivun alalaidassa). Jokainen uutiskirje on täynnä valaisevaa tietoa kyseisen viikon tai kuukauden energiasignatuureista 'ulkoisten tapahtumien takana' sekä ajan laadusta astrologisesti analysoituna ja eloisin tosielämän esimerkein ryyditettynä. Kun liityt tilaajaksi, olet automaattisesti mukana Kosmisen Muistin arpajaisissa kerran vuodessa: palkinnot ovat sivun pituisia täysin räätälöityjä henkisiä tulkintoja! (Vuoden 2020 kaksi tulkintaa arvottiin helmi-ja maaliskuussa 2020: valittavana oli eläinkommunikaatio tai karmatulkinta. Vuoden 2021 voittajat, tällöinkin 2 kpl, arvottiin joulukuussa. Vuoden 2022 voittajat arvottiin 27.12.22 ja he olivat Ari ja Aili). 
Henkiset tulkinnat kokemuksella ja ammattitaidolla:

* Evoluutioastrologiaa (auringonpaluu / syntymäkartta / parisuhde / ajoitukset)

(myös yritysten, häiden ja muuttojen ‘syntymäkartat’) (zoom tai vastaanotto)

• Läpivalaiseva sieluperhe-, elämäntehtävä- tai karmatulkinta (selvänäkö, kirjallinen)

• Eläinkommunikaatio valokuvasta (kirjallinen: lemmikille tai jo edesmenneelle rakkaalle)

• Regressio tai progressio (johdatus menneeseen tai tulevaan / kevythypnoosi, myös zoom)

• Enkelivalohypnoosi (kohtaat enkelisi, poistat tukkeumat, elämäsi vapautuu lentoon)Oma koulutustaustani henkisellä alalla, metafysiikassa ja muutoin: 

- filosofian maisteri, Turun yliopisto

- eläinkommunikoinnin mestarin tutkinto ja jatkotutkinto (Marianne Kostiainen)

- regressiohoitajan ja enkelivalohypnoosin (ALH) ohjaajan ammattitutkinto

- astrologiassa minulla on yli 30 vuoden kokemus alan itsenäisessä opiskelussa ja 20 vuoden kokemus tulkintojen tekemisessä

Lisää taustastani ja päätymisestä henkiselle polulle voit lukea osiosta "Omaa taustaa".


Hoitohypnoosit (regressio sekä alh/enkelivalohypnoosi) todistetusti vapauttavat tunnetason traumoja: tämä saa ajan myötä suuria positiivisia muutoksia elämässä aikaan. Toisinaan solutason muutos voi olla välitön ja radikaali, mutta useimmiten keriytyy auki pala palalta asteittain. Hypnoosit toteutetaan ohjattuna ns. kevythypnoositilassa eli syvämeditaatiossa: hypnotisoitavan oma tietoisuus, tahdonvoima ja ajattelukyky säilyy koko 1,5 tunnin johdatetun meditaatiomatkan halki. Kevythypnoosi muuntaa alitajuisia malleja suoraan, rationaalisen mielen esteiden ohi. Muutos on pysyvä.


TUOTERYHMÄT AIHEITTAIN (KTS. VALINTAPALKKI YLÄVASEMMALLA): 

* Silmukka menneisyyteen: karmallista salapoliisintyötä (kirjallinen karmatulkinta tai regressiohypnoosi, 2 tuntia); Matkaa menneeseen tai tulevaan: myös tämän elämän sisällä on mahdollista tehdä johdatettu regressio- tai progressio

* Geokartoitus: "talokuiskaajan" raportit "tilan" maailmasta (kirjallinen tulkinta talon ja puutarhan hengistä, luonnonelementaaleista ja energiavirtausten suunnista - sekä tonttisi ja talosi "tarinoista"!)

* Flora & Fauna: eläin- ja kasvikommunikoinnit, luonnonelementtien viestit, Energiahoito etänä myös lemmikeille: hieno palaute!

* Avaruustomua: syntymäkartat, parisuhdetulkinnat, auringonpaluut (palkitseva syntymäpäivälahja itselle, josta on hyötyä halki vuoden), syntymäkartta ja auringonpaluu liikeyritykselle, prognostiset (=tulevaisuus/ajoitus) astrologiset menetelmät monipuolisena yhdistelmätulkintana (mm. progressiot ja transiitit). Voit kysyä myös muita astrologisia tulkintoja kuin mitä listalla on mainittu!

* Hopeahelminauha: Kaukohoito etänä tai  2 tunnin enkelivalohypnoosi (ALH): johdatettu hypnoosi enkelimaailmaan, Elämäntehtäväsi ydin, Sielunperhetulkinta, Heiluroinnit (kyllä/ei-kysymyksiin), Auralukemus (joko chakrojen kartoitus yksitellen tai yleistasolla aurassasi näkyvää tietoa tästä hetkestä)

* Kristallitaajuus: Ohjattu enkelivalohypnoosi 120 minuuttia (kirkastaa ja puhdistaa valitsemasi ongelmakohdan tai teeman elämässä), Kohottava kaukohoito (etänä, sis. etähoidon 44 minuuttia ja sähköpostikirje hoidon kulusta)


Syväluotaavaa tietoa ja ainutlaatuisia neuvoja! Tiedonjanoiselle: perusteellisesti taustoitetut kirjalliset tulkinnat ihmisille, eläimille, kasveille, puutarhoille ja asumuksille ('talokuiskaus'). Seikkaperäiset ja elämän johtolankaa selkeyttävät - henkistä kehitystä painottavat - astrologiset konsultaatiot Zoom:in kautta tai Naantalissa (tarkka syntymäaika tarvitaan: paikkakunta ja kellonaika myös). Vapauta elämäsi rajoitteista ja peloista kevythypnoosilla. Kohtaa suoraan valosi ja varjosi -  traumojen ja positiivisten elämänolosuhteiden syyt seurauksineen - aurasi ja elämäsi voimaantuu ja herkistyy.


Sisältörikkaita ja solutasoa avaavia henkisiä tulkintoja. Jokainen tulkinta on 100% räätälöity sinulle ja pituudesta riippumatta täynnä syväluotaavaa tietoa. Eräs syy, miksi päätin tälle alalle ihan työksi saakka lähteä, on se monitasoisen ja yksityiskohtaisen henkisen tiedon (varsinkin "räätälöidyn" henkisen tiedon) löytämisen vaikeus, johon vuosien varrella törmäsin. Olen tutkijaluonne ja rakastan kaivautua aihepiireihin syvälle, aina kauas juurisyihin saakka. Loistavia henkisiä tulkitsijoita tuli toki vastaan sekä Suomessa että ulkomailla, mutta silti löytäminen oli aluksi kuin neulaa hakisi heinäsuovasta: sai hakea kauan. Suuri hetki elämässäni oli se, kun löysin Suomesta kaksi erittäin hyvää karmatulkitsijaa ja heistä ja heidän analyyseistään oli merkittävää apua oman elämäni solmukohdissa ja kohtalokkaissa ihmissuhteissakin. Nämä tulkinnat katalysoivat liikkeelle reaktion, joka lähti avamaan oman elämäni syy-seurausketjuja ja oli alku laajamittaiselle paranemiselle. 

Niiden syväluotaavan laadun vuoksi rakastan itse nimenomaan kirjallisia tulkintoja sekä niiden laatimista: kirjallisen ja taiteellisen, tunne-elämää avaavan tason lisäksi niissä on käytännön neuvoja, henkistä tietoa ja oivallusta monella ulottuvuudella, ne "elävät" ajan mukana ja niistä löytyy yleensä vielä vuosienkin kuluttua sellainen ymmärryksen taso, joka siinä elämäntilanteessa, jossa tulkinnan alunperin saa, ei täysin vielä avaudu. Omaa elämänkaarta usein ymmärtää vasta taaksepäin katsoessaan.  Siksi myös se, mitä itse ensi sijassa pyrin tekemilläni tulkinnoilla saavuttamaan ja tilaajilleni tarjoaamaan, on hyvin formuloitu kokonaisuus, josta löytyy yksityiskohtaista tietoa monella eri ulottuvuudella: konkreettisilla käsitteillä ja maallisen maailman tarpeisiin, hengellisen tiedon nälkään sekä psykologis-emotionaalisen tason intuitiivista luotausta ja analyysiä. Jäljitän syitä ja vastauksia kysymyksiin, joihin et kenties ole vielä vastausta löytänyt. Lisäksi varsinkin karmatulkinnat ovat usein voimakkaan parantavia vaikutukseltaan: ne todellakin muuntavat sitä karmista 'blueprint':iä, jota tietty yksilö soluissaan ja sisimmässään kantaa mukanaan. Ne usein nopeuttavat ihmisen sielutason kehityskaarta ja sysäävät psykologisia ketjureaktioita liikkeeseen.KOSMISESTA MUISTISTA:

Elämää muuntavaa, arvokasta tietoa lemmikinomistajalle, henkisen tien kulkijalle ja jo edistyneelle sekä kaikille keitä kiinnostaa itsetuntemus, yksilöllinen elämäntehtävä ja korkeataajuiset muutokset arjessa. Lisäksi karmatulkinnat avaavat niin menneisyyden salattuja traumoja kuin ilojakin kohdattavaksi ja vaikuttavat solumuistia eheyttäen: seurauksena tästä nykyhetken elämisen laatu kohenee ja löytyy suunta vaikeuksista voittoon!


Loistava asiakaspalaute, lue lisää: https://www.avaruustomua.net/fi/palautteita


Lähde mukaan elämäsi positiiviseen muutokseen: instrumenttina tutkimusretki henkiseen itseesi. Voit esittää omat kysymyksesi tai antaa tulkitsijalle (siis minä, Pirja) vapaat kädet, jolloin esille nousevat ne tiedot ja solumuistot, jotka sinun on olennaista nykyhetkessä tiedostaa ja kohdata: eli ne, jotka ovat pinnalla ihmissuhteissa tai persoonan kehityksessä.


Teknisistä vioista ja kaikista muistakin eteen tulevista ongelmista tai kysymyksistä näitä tulkintoja tai tilausprosessia koskien kannattaa lähettää lyhyt viesti osoitteeseen kosmisesta@gmail.com -- silloin pääsen korjaamaan tai korjauttamaan asian mahdollisimman pian! Vikoja onneksi on esiintynyt todella harvoin. 
Suosituimpia tulkintoja vuoden 2019 tilauksien perusteella ovat: 

* Eläinkommunikoinnit (Viesti lemmikiltäsi ja Kokonaisvaltainen eläintulkinta)

* Karmatulkinnat (etenkin: Keskipitkä karmatulkinta)

* Syntymäkartta-analyysit (ja auringonpaluukartta)

* Heiluroinnit (aiheina mm. asunnon/paikkakunnan muutto sekä erilaiset arkiset kysymykset, myös dieetit ja luontaistuotteet, joisaa pitää valita tietystä joukosta vaihtoehtoja joko se ehdottomasti paras tai sitten ns. pienin mahdollinen paha). Huomaa, että heiluroinnin vastauksissa näkyy aina aste-eroja, ei ainoastaan kyllä/ei, vaan lisäksi 'portaaton säätö'.


2020 tilattiin eniten seuraavia: 

* Eläinkommunikaatiot (kirjallisina)

* Syntymäkartta- ja auringonpaluuanalyysit

* Elämäntehtäväsi ydin (kirjallinen tulkinta)

* Ohjattu regressio menneeseen elämään

* Heiluroinnit ja 'Avoin kysymys' -selvänäköinen yleisanalyysi


2021-2022 tilauksien painopiste on ollut: 

- astrologiset konsultaatiot (etenkin syntymäkartta ja auringonpaluu; lisäksi parisuhde/yhdistelmätulkinnat asiakkaan toivomista teemoista)

- Elämäntehtäväsi Ydin

- Karmatulkinnat (kirjalliset ja regressio)

- Sieluperhetulkinta

- eläinkommunikoinnit

- 'Avoin kysymys' (kysy mitä tahansa)Checkout - Oma maksutapa kaikilleEläinkommunikointi,  karmatulkinnat, energiahoidot ja syntymäkartat.

LUENTOILMOITUS: TERVETULOA ASTROLOGISELLE LUENNOLLE su 16.10. klo 12-14 Turkuun:

"Saturnus: kohtalonkaaren johtotähti ohikiitävässä ajassa"

Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan! 

Voit osallistua myös kotoa käsin Zoom-yhteydellä! Ilmoittautumiset info@turkuastro.fi, etukäteen, ja kerro tuletko paikan päälle Puutarhakatu 7a, as 2 (Konepäällystön tila) vai tarvitsetko Zoom-linkin s-postiisi.Paikan päällä voi maksaa pankkikortilla tai Mobilepaylla. Muutoin ennakkoon tilille:Turun Seudun Astrologinen Seura ry FI51 4309 0010 0431 80, liitä maksutietoon oma nimi ja Saturnus-luento 16.10.22        HINTA: jäsen 20 €, ei -jäsen 30 €.

Tervetuloa mielenkiintoisen luennon pariin!