|
- Lämpimästi tervetuloa tilaamaan! <3 Aiempien asiakkaitten kokemuksia voit lukea osiosta 'Palautteita' tai muutamia niitä on kyllä referoitu siellä yksittäisten tuotekuvausten ohessakin. 


terv. Pirja, henkinen tulkitsijasi, evoluutioastrologi ja koulutettu regressio- sekä alh-enkelivalo-ohjaaja, eläinkommunikoinnin mestari.


Julkaisen tässä osiossa silloin tällöin sivustoon liittyvää ajankohtaista tietoa: meneillään olevan kuukauden aikataulusta, mahdollisista muutoksista, lähestymässä olevista päivityksistä ja uusista tuotelisäyksistä, jne.


Ohessa linkki 15.1.2020 pienryhmässä tekemääni esittelyvideoon eläinkommunikaatiosta. Video on julkaistu eilen facebook-ryhmässäni  Avaruustomua - eläinkommunikaatiot. Videon sisältö on seuraava: 


1. Avaruustomun yhteystietoja
2. Mitä on eläinkommunikointi vs. luontainen telepatia ihmisten ja eläinten välillä
3. Eläinlajien eroavaisuuksista (etenkin yksilöllisyyden vs. ryhmäminuuden ero kotieläimen ja villieläimen välillä)
4. Ns. värähtelysiirtymä ihmisen ja eläimen välillä: lemmikit ovat hyvin usein "peilejä" omistajilleen ja omaksuvat itseensä näitten energiatukoksia, sairauksia ja/tai epätasapainoa. Lemmikki rajattoman rakkautensa kautta tahtoo näin auttaa omaa ihmistä eteenpäin: voittamaan ja tiedostamaan ongelmakohdat!
5. Millä tekniikalla itse kommunikoin eläinten kanssa.
6. Lääketieteellinen diagnoosi: sellaista en koskaan tee, vaan kehotan menemään eläinlääkäriin. Mutta eläinkommunikoijana voin hyvin auttaa eteerisen kehon skannauksen kautta paikantamaan energiatukoksia, jotka usein nyt/tulevaisuudessa puhkeavat pintaan sairauden muodossa, ellei tukokseen puututa. - Tätä samaa metodia käyttäen on yleistä, että ennakkoluuttomat eläinlääkärit ympäri maailmaan työskentelevät kiinteässä yhteistyössä eläinkommunikoijien kanssa! Tämä on vielä harvinaista, mutta toivottavasti lisääntymään päin :-)

Noitten videolla mainitsemieni tapojen lisäksi käytän aika paljon 'selväkuuloisuutta' ja tietenkin esitän kommunikaation aikana kaikki ne kysymykset eläimelle, jotka asiakas on toivonutkin. Vastaus tulee toisinaan sanoina, toisinaan kuvina, tietona tai tuntemuksina. Eläinmeedio olen myös siinä mielessä, että kommunikoin sujuvasti ja erittäin mielelläni edesmenneitten lemmikkien kanssa. Mutta teen sen vain etänä, en ns. meedioistunnoissa (ainakaan toistaiseksi) kuten osa eläinkommunikoijista.


https://www.facebook.com/kosmisesta/videos/562941724437272/


Sisältörikkaita ja solutasoa avaavia henkisiä tulkintoja eri teemoista. Jokainen tulkinta on 100% räätälöity sinulle ja pituudestaan riippumatta täynnä syväluotaavaa tietoa. Eräs syy, miksi päätin tälle alalle ihan työksi saakka lähteä, on se monitasoisen ja yksityiskohtaisen henkisen tiedon (varsinkin "räätälöidyn" henkisen tiedon) löytämisen vaikeus, johon vuosien varrella törmäsin. Olen tutkijaluonne ja rakastan kaivautua aihepiireihin syvälle, aina kauas juurisyihin saakka. Loistavia henkisiä tulkitsijoita tuli toki vastaan sekä Suomessa että ulkomailla, mutta silti löytäminen oli aluksi kuin neulaa hakisi heinäsuovasta: sai hakea kauan. Suuri hetki elämässäni oli se, kun löysin Suomesta kaksi erittäin hyvää karmatulkitsijaa ja heistä ja heidän analyyseistään oli merkittävää apua oman elämäni solmukohdissa ja kohtalokkaissa ihmissuhteissakin. Osa näistä tulkinnoista katalysoi liikkeelle reaktion, joka todella lähti avamaan oman elämäni syy-seurausketjuja ja oli alku laajamittaiselle paranemiselle. 

Niiden syväluotaavan laadun vuoksi rakastan itse nimenomaan kirjallisia tulkintoja sekä niiden laatimista: kirjallisen ja taiteellisen, tunne-elämää avaavan tason lisäksi niissä on käytännön neuvoja, henkistä tietoa ja oivallusta monella ulottuvuudella, ne "elävät" ajan mukana ja niistä löytyy yleensä vielä vuosienkin kuluttua sellainen ymmärryksen taso, joka siinä elämäntilanteessa, jossa tulkinnan alunperin saa, ei täysin vielä avaudu. Omaa elämänkaarta usein ymmärtää vasta taaksepäin katsoessaan.  Siksi myös se, mitä itse ensi sijassa pyrin tekemilläni tulkinnoilla saavuttamaan ja tilaajilleni tarjoaamaan, on hyvin formuloitu kokonaisuus, josta löytyy yksityiskohtaista tietoa monella eri ulottuvuudella: konkreettisilla käsitteillä ja maallisen maailman tarpeisiin, hengellisen tiedon nälkään sekä psykologis-emotionaalisen tason intuitiivista luotausta ja analyysiä. Jäljitän syitä ja vastauksia kysymyksiin, joihin et kenties ole vielä vastausta löytänyt. Lisäksi varsinkin karmatulkinnat ovat usein voimakkaan parantavia vaikutukseltaan: ne todellakin muuntavat sitä karmista 'blueprint':iä, jota tietty yksilö soluissaan ja sisimmässään kantaa mukanaan. Ne usein nopeuttavat ihmisen sielutason kehityskaarta ja sysäävät psykologisia ketjureaktioita liikkeeseen.


Yli 25 vuoden taustalla henkisellä ja metafyysisellä kentällä:

* Silmukka menneisyyteen: karmallista salapoliisintyötä

* Geokartoitus: "talokuiskaajan" raportit "tilan" maailmasta

* Flora & Fauna: eläin- ja kasvikommunikoinnit, luonnonelementtien viestit

* Hopeahelminauha: elämänkaarianalyysi, energiakaukohoidot & Angel Light Hypnosis -johdatettu hypnoosi enkelimaailmaan

* Avaruustomua: syntymäkartta-analyysit, auringonpaluukartat, prognostiset astrologiset menetelmät ns. hybriditulkintana

Checkout - Oma maksutapa kaikilleEläinkommunikointi,  karmatulkinnat, energiahoidot ja syntymäkartat.