|

Kuka ohjaa laivaasi? Skorpionista merenkäyntiä, uhrautuva soturikuningas ja aurinkomysteerit

Kuka ohjaa laivaasi? Skorpionista merenkäyntiä, uhrautuva soturikuningas ja aurinkomysteerit

16.10.2020 kirjoitettu osio:


Marsin perääntyvyyden puoliväli eli Mars-Aurinko oppositioon kulminoituva käänteentekevä kohta on kaksi päivää sitten ohitettu. Samaan aikaan Merkurius on vaihtanut suuntansa peruuttavaksi ja katseen taaksepäin. Tänään 16.10. on lisäksi Uuden Kuun hetki, uuden manifestaation ihanteellinen aika. Eletään voimakkaasti kohtaa, jossa menneisyys kohtaa tulevaisuuden: menneisyyden aineksista suodatusprosessin kautta erottuu se, mikä on säilyttämisen arvoista tai jotain kautta jalostettavissa tulevaisuudenkin rakennusaineiksi. Vanhasta on mahdollista luoda uutta, erilaista ja muodonmuutoksen kautta parempaa. Myös vuoden 2021 korkean värähtelytaajuuden oivallukset alkavat selkeästi jo olla läsnä tässä aikasyklissä - vähintäänkin aavistuksina tulevasta - samalla kun matalataajuiset jäännökset entisistä noidankehistä ja umpikujiin johtavista ajatusmalleista poistuvat niin fyysisellä kuin tunnetasollakin. Kun myrkky ja kuollut soluaines (mukaan lukien jo käsitellyt solumuistot) poistuu, lopputuloksena on terveempi elimistö ja vapaammin virtaava elämä. 

 

Marsin perääntyvyyden aikalinja, merkittävät kohdat vuodelta 2020:


25.7.2020 Marsin perääntyvyyden varjokausi starttaa (tästä päivästä lähtien kannattaa takautuvasti miettiä teemoja, jotka 2.1.2021 asti itsellä keriytyvät elämässä auki!)

4.9.2020 Mars neliö Venus

9.9.2020 Mars kääntyy perääntyväksi

29.9.2020 Mars sekstiili Venus

30.9.2020 Mars neliö Saturnus (käytännössä koko elokuun loppu-syys-lokakuun jakso)

9.10.2020 Mars neliö Pluto (koko lokakuun alkupuolisko)

14.10.2020 Mars oppositio Aurinko (samana päivänä Merkurius vaihtaa suuntaa)

19.10.2020 Mars neliö Jupiter (lokakuun puolivälistä lokakuun loppuun)

10.11.2020 Mars oppositio Venus

14.11.2020 Mars kääntyy eteneväksi

11.12.2020 Mars kolmio Aurinko

16.-18.12.2020 Mars on samassa asteluvussa Oinasta kuin 14.10 oppositiossa

2.1.2021 Mars saavuttaa oman perääntymispisteensä: varjokausi päättyy


Mars Oinaassa on puhdasverisin kaikista Marsin sijainneista: omassa merkissään ja perääntyvyyden ansiosta tämän syyskauden ajan vielä plutomaisen intensiteetin ja korkeaoktaavisen muunnosvoiman omaksuneena: tilaisuus uudelleensyntyä sillä elämänalueella, jolla Mars omalla karttaympyrällä kulkee edestakaista kiertorataansa, on huima ja ainutlaatuinen. Jollain lailla myös ajatus ritariudesta ja ritarillisuudesta, lahjomattomuudesta ja integriteetistä sekä horjumattomasta oman aidoimman arvomaailman puolustamisesta on ominainen tälle nimenomaisella Marsin asemalle. Kun ihmiskunnan pitkiä aikasyklejä ajattelee, tuhansia vuosia taaksepäin, niin Oinaan aikakauteenhan nimenomaan on sidoksissa uhriuden ja uhrautumisen käsite: karitsan uhraaminen. Perääntyvyyden ansiosta plutomaisen ominaislaadun omaksunut Mars taas on perusluonteeltaan voimaannuttava tekijä, jonka ansiosta vääränlainen uhrimentaliteetti ja uhriutuminen on mahdollista kääntää sisäiseksi voimaksi ja elämän haltuunotoksi omista lähtökohdista käsin. Luonnollisesti myös Merkuriuksen perääntyvyys limittäin Marsin perääntyvyyden kanssa – juurikin Skorpionin merkissä – edelleen synkronian kautta voimistaa perääntyvän Marsin plutonista luontoa, eikä pidä ihmetellä, jos pinnan alta tietoisuuteen nousevat voimavirtaukset tänä ajanjaksona ovat poikkeuksellisen latautuneita ja keränneet voimaansa tulivuoren laavan tapaan suuressa paineessa ennen ulos purkautumistaan.


Vielä eräs merkittävä puoli meneillään olevassa syyskaudessa on auringon erikoinen olemuksellisuus: auringon tavallisuudesta poikkeava värisävy, lämpö ja intensiteetti. Myös massiiviset aurinkomyrskyt piikkeinä aikalinjassa. Tällä on suora yhteys ihmiskunnan alkuperään, aina niihin silmittömän kaukaisiin aikoihin, jolloin Aurinko vielä oli osa maapalloa, yhtyneenä siihen. Aurinkomysteerit esiintyvät puhtaimmassa muodossaan hibernialaisessa kelttikansojen perinteessä. Tämä on silminnähtävää muun muassa kelttiläisen ristin ulkonäössä: siinähän on aurinkosymboli kuvattuna keskellä kristillistä ristiä. Ympyrän muoto on lisäksi astrologisessakin symboliikassa hengen symboli – polariteettina ristin maasidonnaisuudelle. Hibernialaisten aurinkomysteerien yhdistyessä ihmisen sydänkeskuksessa itäisemmän virtauksen Graalin maljan legendan kanssa, on lopputuloksena paitsi säteittäisenä ihmisen sydänkeskuksesta ulosvirtaava rakkaus ja myötätunto, niin myös henkinen yhteys historian kuningas Arthuriin ja pyöreän pöydän ritareihin. Jälleen se ritariuden ideaali ja toisaalta kelttiläisyydelle ominaiset soturikuninkaat (aikoinaan kirjaimellisesti soturiuden ja maan päälle inkarnoituneen jumaluuden yhteenliittymä), johon kirjoitukseni ensimmäisessä kappaleessa jo viittasin. Kelttiläinen tulisuus ja punatukkainen, syttyvä temperamentti alkaa vasta loka-marraskuun vaihteessa tapahtumakuluissa näkyä, koska perääntyessään Marsin vauhti on hidas ja yhä edelleen keskikohdan Aurinko-opposition ohittaessaan (tämä tapahtui 14.10.) Mars kulkee epätyypillisen verkkaista tahtia, ja tietysti yhä edelleen takaperoisesti. Toiminnan ja isojen siirtojen suhteen on siis yhä viisasta pitää mietintämyssy päässä ja lykätä peruuttamattomia johtopäätöksiä – päätöksistä puhumattakaan - hamaan tulevaisuuteen: marras-joulukuulle. Skorpionissa peruuttava Merkurius vielä alleviivaa seuraavien kolmen viikon ”mietinnällistä” otetta: sotakirveen hautaamisen lisäksi ajanjakso on mitä hienoin yllättävien oivallusten saamiseen omaan menneisyyteen liittyen. Tietyt menneisyyden ihmiset tai tapahtumat saattaa yhtäkkiä nähdä kokonaan erivärisen linssin lävitse ja tajuta, että osa aiemmista johtopäätöksistä näiden asioitten luonnetta koskien olikin ”värittyneitä” tai jopa täysin virheellisiä. Koska Merkuriuksen perääntyvyyden alkuosa tapahtuu juuri Skorpionin merkissä, on seuraavien viikkojen aikana todennäköistä löytää tällainen äkillisen valaistuksen kaltainen oivallus erityisesti koskien aiempia henkisen ykseyden kokemuksia, intohimoja, kolmiodraamoja, mustasukkaisuuksia ja valtataisteluja. Kuka tai mikä aihepiiri on vetänyt sinua magneetin lailla puoleensa ja miksi? Entä päinvastoin? Jos tahdot luoda elämääsi jotain muuta kuin tätä ennen, ”magneettisuuttasi” on kenties syytä muuntaa tai ainakin sen pohjalla olevat perustat on syytä perinjuurin ymmärtää. Entä tahdotko kulkea kasvottoman kohtalon voimavirtojen vai oman Korkeamman itsesi, sisäisen kompassisi, johdatuksessa? Vaikka karmallisten lainalaisuuksien luoma ”karsina” on jokaiselle Maan päällä elävälle yksilölle todellisuutta - geneettisyyden vaikutusta ja syntyperän ja kasvuolojen luomaa psykologista ehdollistumista ei voi kiistää – on siitä huolimatta se vastuun ja vapauden määrä, jolla yksilö omaa kohtalonkulkuaan kykenee muuntamaan ja ohjaamaan merkittävästi suurempi kuin useimmat ihmisyksilöt itselleen uskaltavat myöntää. Kyse on uskalluksesta, valinnasta ja tietoisuuden selkeydestä: kristallinkirkkaasta ymmärryksen kipinästä, joka hetkessä signaloi aivoihin ja sydämeen, että laivaa ohjaankin minä, eikä joku niistä lukemattomista tahoista, joille ihminen tyypillisesti ulkoistaa vallan omasta elämästään: jotka virheellisesti kokee itseään voimallisempina ja täten esteinä itsetoteutuksen tiellä.


Hyviä vahvistavia kivilajeja loppusyksyn ajan käytettäväksi ovat jaspis, karneoli, malakiitti – ja varsinkin perääntyvän Marsin takia näiden lisäksi hematiitti eli verikivi. Hematiitti voi osaltaan olla mukana auttamassa siinä, kuinka sotakirveestä taotaan rauhanpiippu. Hematiitin energia on voimallista ja vahvistavaa, muttei sotaisaa tai taisteluun yllyttävää – kyseessä on ennemminkin sisäinen voima ja omassa voimassa lepääminen. Myös fyysisen ruumiin toipuminen rasituksesta. Uupumuksen aikoina kyseinen kivi on hyvä ystävä.Syyskuussa 2020 juuri ennen Marsin perääntyvyyden alkamista kirjoitettu osio (lähetetty uutiskirjeenä tilaajille syyskuun alkupuolella):


Jarrut kirskuen taaksepäin syyskuun taitekohdassa: menneen aikakauden loppu ja syksyn kollektiivinen ””höyrysilitysrauta””:

 

Sen otollisempaa hetkeä kuin nyt (Marsin 9.9. tapahtuneen kuvainnollisen pysähtymisen ja suunnan vaihdon jälkeen) uppoutua oman menneisyytensä syihin, seurannaisiin ja motivaatioihin taustatekijöineen ei ole ollut aikoihin. Etenkin tematiikka, johon liittyy rohkeus kohdata elämä sellaisenaan, toimeen tarttuminen epäröimättä, nuoret tai nuorekkaat miehet sekä menneitten elämien yhteydet sotimiseen, sota-aikoihin ja varuskuntiin, ovat pinnalla jokaisella nyt. Oman kokemukseni perusteella on enemmän sääntö kuin poikkeus, että uusillakin ihmisillä, jotka perääntyvän Marsin aikana nousevat elämässä merkittävään rooliin, on oma viestinsä ja opetuksensa kerrottavana juurikin näissä aihealueissa. Vielä yleisempää on, että entisestä tuttavapiiristä juuri ne, joilla tämäntapainen ”mars-yhteys” sinuun on, palaavat hetkeksi taas elämään perääntyvyyden ajaksi.  Kollektiivisesti nimenomaan tämän vuoden Marsin perääntyvä jakso omassa merkissään Oinaassa korostaa tiettyä pinnan alla kytevää kiukkua ja ”sotaisuuttakin”, äkillistä draivia rynniä oikaisemaan asiat maailmassa – tai omassa elämässä - kerta heitolla oikealle tolalleen marsmaisen suoraviivaisesti ja yksinkertaistaen marssien. Mutta tämän ryntäilyn tehokkaasti ja nopeasti tukahduttaa Saturnus tekemällään neliöaspektilla suoraan Marsiin. Vastassa voi olla konkreettisesti tiiliseinä, umpikuja tai vaihtoehtoisesti säännökset, viranomaiset, muut oman elämän auktoriteettihahmot tai jopa silkka pragmaattinen maalaisjärki. Ralliautoilu ei tällä hetkellä siis kannata.


Lopputulos on kuin höyrysilitysrauta: kuumaa höyryä purkautuu puuskauksittain ulos teräksen (rauta on Mars-planeetan metalli) raoista, metalli itsessään on keräämänsä tukahdutetun aggression johdosta polttavan kuuma, mutta kun tuota purkauksellista voimaa oikealla lailla kanavoidaan toimimaan hyödyllistä kautta, oikenevat riidat ja vastakkainasettelut ja siliävät rypytkin lopulta. Saturnus jarruttaa Marsin toimia siinä määrin, että lopputuloksessa väkisinkin on harkintaa ja järjestelmällisyyttä – silityksen tavoin ”siisteyttä” – toisin kuin etenevälle Marsille ominaisessa toisinaan impulsiivisessa kaahailussa. Kestävyyttä, kärsivällisyyttä, itsekuria ja kykyä sitkeästi vaan jatkaa tielle heitetyistä hidastuksista huolimatta, koetellaan tämän syksyn perääntyvänä kautena erityisesti. Se vaatii perisuomalaista sisua. Toisaalta kausi myös oikealla lailla kohdattuna mahdollistaa senkaltaisen olotilan, jossa olemassaolosta itsessään voi todenteolla nauttia, kohdata elämän lapsenkaltaisella viattoman, jopa naiivin, optimistisella asenteella ja tunteella: juhlia elossa olemista sinänsä rakkaitten ihmisten ympäröimänä, ja samalla juhlistaa vääjäämättä viimeisiä henkäyksiään vetelevän yhden pitkän aikakauden iloja, suruja, huippuhetkiä ja saavutuksia. Tällaisena yhden aikakauden loppujaksona tilit on hyvä tehdä selviksi sellaisten ihmisten kanssa, kun jotain on aiemmin (tässä elämässä tai kauempaakin jo) jäänyt hampaankoloon – ja jatkaa siitä sitten eteenpäin ystävinä, tai erkaantua mikäli niin on tarkoitus, mutta jättää kuitenkin taakse ’vihollisuudet’ ja edes sanallisten sapelien kalistelut. Ihmisille on mukavasti tarjolla mahdollisuuksia tällaisiin tunnelmallisiin yhteisyyden kokemuksiin nyt jo alkaneessa perääntyvyyden aikaikkunassa tästä hetkestä aina marras-joulukuulle saakka. Marraskuun puolivälistä lähtien (piste, jossa Mars taas vaihtaa suuntaa edistyväksi) elämän taustamaku saa kuitenkin erilaisen, voimakkaasti siirtymäriitin kaltaisen aromin uuden jo nostaessa päätään ja lujaa, joten nostalgiset vanhojen aikojen juhlistamiset kannattaa ajoittaa sitä ennen, mikäli mielii välttää niissä liian ilmiselvän luopumisen haikeuden fiiliksen.


Kuten aina perääntyvän Marsin aikana, on syytä objektiivisesti arvioiden suhtautua omaan itseen, elämänsä suuntaan ja toimintansa syvämotivaatioihin. Mitä teen? Miksi teen? Minne olen menossa? Onko valittu suunta sielunkin näkökulmasta katsoen se oikein mahdollinen, vai yrittääkö oma hiljainen intuition ääni sittenkin kääntää kurssia lievästi enemmän ylävasemmalle, pohjoisen sijaan luoteeseen? Tällaiset kalibrointien hienosäädöt ja radikaalitkin suunnanmuutokset ovat perääntyvän Marsin tarjoaman ”etenevän liikkeen pysäytyksen” johdosta mahdollisia, koska liikkeen ja tekemisen pysähtymisen kautta avautuu kaivattu tila niin harkinnalle, intuition äänelle kuin tunteillekin saada näkemyksensä kuultua muutoin kovin helposti karkean yksioikoisia ja urautuneita raiteita pitkin eteenpäin rullaavassa elämänmenon aikajanassa

Kommentit

Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentin.