|

"Ihmisen kipinä": Astrologinen syntymäkartta

Syntymäkartan laaja analyysi puhelimessa tai kokoushuoneessa: 60 minuuttia

$ 135.70
Saatavuus Varastossa

Yksilöllinen sinun syntymäkarttasi tulkinta (laajoine taustatöineen). Tulkintaa ei toimiteta kirjallisena, vaan tilattuasi tulkinnan verkkokaupasta, lähetän sinulle sähköpostitse puhelinnumeron tai nettilinkin, johon voit soittaa sovittuna ajankohtana. Puhelun kesto on 60 minuuttia - ja loppuun varaan vielä ylimääräistä aikaa mahdollisille lisäkysymyksille. Myös konsultaatio vastaanottohuoneessa on mahdollinen. Voit esittää mitä tahansa kysymyksiä ja saada niihin nopean vastauksen tulkinnan aikana. Kysymyksiä ei kuitenkaan ole pakko esittää: siinä tapauksessa kerron yksinkertaisesti kaikki olennaisimmat seikat, jotka sinun syntymäkartastasi on luettavissa. Käytän tulkinnassa hyväkseni myös merkittävimpien planeettojen ja akselikärkien tarkkoja astesymboleja: runsaasti valaisevaa lisätietoa.

Ohessa yksi astrologisen tulkinnan tilanneen asiakkaan palaute: "kiitos todella paljon mielenkiintoisesta, puhuttelevasta ja hyvin osuvasta tulkinnasta! Siitä voisi käydä pitkääkin keskustelua. Astrologia jaksaa minua ihmetyttää, kuinka osuvaa se voikaan olla. Jopa mieheni, joka on jossain määrin skeptinen, on joutunut muuttamaan reilun kuluneen vuoden aikana ajatustaan sen suhteen. Tulen palaamaan tulkintaasi vielä monta kertaa". - Olivia P.

Sovellan astrologisessa työssäni ennen kaikkea evoluutioastrologian ja henkisen astrologian näkemystä siitä, kuinka mitä tahansa syntymäkartan - tai tätä hetkeä tai tulevaisuutta kuvaavan prognoosikartan - aspektia ja planeettasijaintia voidaan hyödyntää ihmisen henkiseen kasvuun, tietoisuudentason kohottamiseen sekä voimaantumiseen oman elämän subjektina ja luojana. Ihmisestä on tarkoitus elämänsä kuluessa kasvaa vahva ja tietoinen persoona, joka hetki hetkeltä kulkee lähemmäs oman perimmäisen elämäntehtävänsä toteuttamista. Syntymäkartasta on suurella tarkkuudella luettavissa kunkin ihmisyksilön elämäntehtävän ominaispiirteet. Kartta näyttää suuntaa, mitä sisäsyntyisiä luonteen heikkouksia ja yksipuolisuuksia ihmisen olisi voitettava, mitkä piirteet hänessä ovat haitallisen ylikorostuneet, mitkä taas lahjakkuuksia, joita pitäisikin hyödyntää voimavarana. Ja tärkeimpänä kaikista se "henkiseen pohjoiseen" osoittava kompassinneula, joka näyttää korkeimman mahdollisen yhden inkarnaation puitteissa saavutettavissa olevan elämän lakipisteen - joka jokaiselle meille on erilainen, mutta se on tunnistettavissa paitsi syntymäkartalta, niin myös sisäisen saavutuksen ja "hiljaisen onnen" tunteesta, joka kyseisten ominaisuuksien lunastaminen omaksi haasteiden rehellisen kohtaamisen ja työstämisen  kautta ihmiselle antaa. Ensin täytyy kuitenkin voittaa itsensä ja tiedostamaton puolensa, joka jatkuvasti vetää ihmistä menneisyyteen ja toistamaan niitä automatisoituja, hänelle luontaisia kaavoja (ajatus- ja toimintamalleja), joiden myötä hän on kyseiseen fyysiseen inkarnaatioon syntynyt. 

Muun muassa näitä asioita syntymäkartasta voidaan selvittää: 

- Luonne

- Koti- ja lapsuustausta

- Ammatillinen suuntautuminen, kyvyt ja palkkatyö. Ja erillisenä näistä vielä ns. ura tai muu pitkäjänteinen vakaumus/missio, jos sellainen on. 

- Eri elämänvaiheet. Mentaalinen mielenlaatu ja tapa opiskella / oppia tietoa parhaiten. 

- Arvomaailmaa ja luonteen sisältämiä jännitteitä sekä potentiaaleja. 

- Ihmissuhteiden muodostuminen elämässä (avioliittoon verrattava suhteet, ystävyydet, taipumus erakkomaisuuteen tai sosiaalisuuteen, romanssit, sisarukset, sukutausta ja suhteet isään/äitiin -- kartta näyttää näissä kaikissa asioissa tekijät, jotka elämässä vaikuttavat, tarkoitus ei niinkään ole "ennustaa", koska tietty aspekti manifestoituu eri ihmisten elämässä käytännössä eri lailla - mutta ns. teema ja sisäinen laadullisuus on sama)

- Taipumus henkiseen, uskonnolliseen, käytännölliseen, älylliseen tai materialistiseen elämänasenteeseen

Arvostelut 0 arvostelua