|

"Kaukaisuuden kiehtova kutsu": monitasoinen yhdistelmätulkinta tulevaisuuden potentiaaleihin, ulottuvuuksiin, tarkkoihin ajoituksiin...

Astrologinen "hybriditulkinta" tulevaisuuteen useaa eri prognoosismenetelmää rinnakkain hyödyntäen: analyysi tarkentuu.

$ 192.15
Saatavuus Varastossa

Tämä tulkinta on auringonpaluukarttaakin monipuolisempi katsaus tulevaisuuteen, koska siinä syntymäkartan ja auringonpaluukartan LISÄKSI huomioidaan transiitteja, progressioita ja tilanteen niin vaatiessa muitakin astrologisia prognoosimenetelmiä, joiden arvo etenkin asioiden ajoituksessa on suuri, koska montaa erilaista tarkkaa ajoitusmenetelmää käytetään rinnakkain. Tällöin yksilön elämässä tiettynä ajanjaksona vaikuttavat, toistuvat teemat ja ulkoisia tapahtumia triggeroivat tekijät nousevat korostetusti esille. On lisäksi mahdollista jäljittää suotuisia päiviä, viikkoja ja pidempiä ajanjaksoja isojen elämänmuutosten toteuttamiseen tai sellaisen päivämäärän valitsemiseen tärkeälle elämänaluelle (esim. yrityksen perustaminen, asunnon ostaminen tai hääpäivä), jolloin ajankohdan dynamiikka omaan syntymäkarttaan nähden on mahdollisimman positiivinen, harmonisesti resonoiva ja rakentava.


Kuten auringonpaluukartan tulkinta, tämänkin puhelun (tai konsultaation) kesto on 60 minuuttia. (Lisäksi tulkinnan hintaan sisältyy vähintään 4-6 tunnin taustatyö, jossa olennaiset tekijät, aspektit ja karttojen yhteisdynamiikka analysoidaan - mukana analyysissä ovat merkittävimmät, asteen tarkat, ns. astesymbolit niiden planeettojen osalta, joilla tulkinnassa on suurin merkitys. Astesymbolien sisällyttäminen tulkintaan entisestään lisää tulkinnan osuvuutta ja symbolista - sekä myös konkreettista - painoarvoa).


Huom! Vain yksi merkittävä teema/solmukohta/päätöksiä vaativa aihepiiri elämässä, jonka ympäriltä ajoituksia analysoidaan. Toinen vaihtoehto on tilata Yhdistelmätulkinta niin, että mitään tiettyä teemaa tai toimintaa vaativaa tilannetta elämässä ei nyt ole, mutta tulevaisuutta tahdotaan kartoittaa yleistasolla joitakin kuukausia tai enintään 1-2 vuotta eteenpäin. (Mikäli ajanjakso olisi pidempi, on tulkintakin yksityiskohdiltaan väistämättä suurpiirteisempi ja ainoastaan ns. suuria linjoja - ja hitaiden transpersoonallisten planeettojen liikkeitä - elämässä kartoittava). Parisuhde ei ole tässä tulkintatyypissä mahdollinen teema: tilaa tällöin 'Parisuhdetulkinta', jonka fokuksena poikkeuksellisesti on tulevaisuuden kartoitus ajassa eteenpäin (eikä menneisyys ja nykyisyys tai ensitapaamisen tekijiötten analysointi kuten tyypillisessä parisuhdetulkinnassa).

Arvostelut 0 arvostelua