|

"Kaukaisuuden kiehtova kutsu": monitasoinen yhdistelmätulkinta tulevaisuuden potentiaaleihin, ulottuvuuksiin, tarkkoihin ajoituksiin...

Astrologinen "hybriditulkinta" tulevaisuuteen useaa prognoosismenetelmää hyödyntäen: analyysi tarkentuu.

177,00 €
Saatavuus Varastossa

Tämä tulkinta on auringonpaluukarttaakin monipuolisempi katsaus tulevaisuuteen, koska siinä syntymäkartan ja auringonpaluukartan LISÄKSI huomioidaan transiitteja, progressioita, keskipisteitä, astrokartografiaa ja tilanteen niin vaatiessa muitakin astrologisia prognoosimenetelmiä, joiden arvo tärkeiden päätösten ajoituksessa on suuri, koska useita tarkkoja ajoitusmenetelmää käytetään rinnakkain. Tällöin yksilön elämässä tiettynä ajanjaksona vaikuttavat, toistuvat teemat ja ulkoisia tapahtumia triggeroivat tekijät nousevat korostetusti esille. 


On lisäksi mahdollista jäljittää suotuisia päiviä, viikkoja ja pidempiä ajanjaksoja isojen elämänmuutosten toteuttamiseen tai sellaisen päivämäärän valitsemiseen tärkeälle elämänaluelle (esim. yrityksen perustaminen, asunnon ostaminen tai hääpäivä), jolloin ajankohdan dynamiikka omaan syntymäkarttaan nähden on mahdollisimman positiivinen, harmonisesti resonoiva ja rakentava.


Kuten auringonpaluukartan tulkinta, tämänkin puhelun (tai konsultaation) kesto on 60 minuuttia. (Lisäksi tulkinnan hintaan sisältyy vähintään 4-6 tunnin taustatyö, jossa olennaiset tekijät, aspektit ja karttojen yhteisdynamiikka analysoidaan. Mukana analyysissä ovat merkittävimmät, asteen tarkat, ns. astesymbolit niiden planeettojen osalta, joilla tulkinnassa on suurin merkitys. 360 astesymbolin [ns. sabialaiset symbolit] sisällyttäminen tulkintaan entisestään lisää tulkinnan osuvuutta ja symbolista - sekä myös konkreettista - painoarvoa).


Ohessa yksi palaute asiakkaalta, jolle poikkeuksellisesti tein tulkinnan kirjallisena. (Huomaa, että mikäli *ehdottomasti* tahdot tämän tulkintatyypin sähköpostitse, on tulkinta joko merkittävästi puhelintulkintaa suppeampi, noin 2-2,5 sivua pituudeltaan tai vaihtoehtoisesti kaksi kertaa puhelinkonsultaatiota kalliimpi, jos laajuus on noin 5 sivua eli suunnilleen puhelinkonsultaation kattama aiheeltaan. Tämä siksi, että kirjoittamisen vaatima aika on niin paljon pidempi). 


Palaute: 

Kiitos tekstistä. Oli hyvin seikkaperäinen.

Palaan asiaan, jos tulee kysyttävää.

- Elina U. (3/2023)


Huom! Vain yksi merkittävä teema/solmukohta/päätöksiä vaativa aihepiiri elämässä, jonka ympäriltä ajoituksia analysoidaan. Toinen vaihtoehto on tilata Yhdistelmätulkinta niin, että mitään tiettyä teemaa tai toimintaa vaativaa tilannetta elämässä ei nyt ole, mutta tahdot kartoittaa tulevaisuutta yleistasolla joitakin kuukausia tai enintään 1-3 vuotta eteenpäin. (Mikäli ajanjakso olisi pidempi, on tulkinta yksityiskohdiltaan väistämättä suurpiirteisempi ja ainoastaan ns. suuria linjoja - ja hitaiden transpersoonallisten planeettojen liikkeitä - elämässä kartoittava). Parisuhde EI ole tässä tulkintatyypissä mahdollinen teema: tilaa tällöin 'Parisuhdetulkinta', jonka fokuksena on tulevaisuuden kartoitus ajassa eteenpäin (eikä menneisyys ja nykyisyys tai ensitapaamisen tekijiötten analysointi kuten tyypillisessä parisuhdetulkinnassa. Eli tässäkin on hyvä kertoa etukäteen, mihin toivoo tulkinnalta vastausta).

Arvostelut 0 arvostelua