|

Avaruustomua: auringonpaluu, syntymäkartta

5 Tuotetta

Kuka minä olen?

Minne minä olen elämässäni matkalla?

Millainen tulee alkavasta "syntymävuodesta", kun ikä taas vuodella kasvaa, ja uusi auringonpaluukartta tuo vuodeksi eteenpäin muassaan täysin uudet teemat, haasteet ja ilon aiheet? Saat joka vuosi upean mahdollisuuden ikään kuin aloittaa puhtaalta pöydältä, luoda nahkasi uusiksi, ja karistaa vanhat pölyt harteiltasi sen "aikaikkunan" alaisena, kun sinun uusi vuosikarttasi pyörähtää jälleen käyntiin. Joka vuosi: haasteet muuntuvat, painotus omassa mielessä on erilainen, tunne-elämäsi löytää uuden vaihteen, koko elämässä on uudistunut pohjavire. Tästä vuoden kestävästä muutoksesta kaikkein tarkimmin kertoo Auringonpaluukartta.

Syntymäkartta,  Auringonpaluukartta tai usealla eri prognoosimenetelmällä tehty yhdistelmätulkinta katseena tulevaisuuteen (miksei menneisyyteenkin, jos joku haluaa lisävalaistusta tiettyyn jo ohikiitäneeseen ajankohtaan). Hintoihin sisältyy taustatutkimus sekä puhelimessa tai kokoushuoneessa tehty (tulkintatyypistä riippuen 60-70 minuutin) runsaasti yksityiskohtaista tietoa sisältävä,  sinulle räätälöity analyysi. Tulkinnat eivät siis koostu valmiselementeistä, vaan jokainen tulkinta on oma kokonaisvaltainen, luova, intuitiivinen ja täysin yksilöity henkinen tuotoksensa.


Astrologisia tulkintoja en tee kirjallisina, vaan konsultaatioina kokoushuoneessa tai puhelimessa, jossa voit esittää myös omia kysymyksiäsi ja saada välitöntä palautetta ja vastauksia. Voit lähettää ajanvarauksesi sähköpostitse (kosmisesta@gmail.com) tai suoraan verkkokaupan kautta tekemäsi tilauksen yhteydessä ('Lisätietoja'-boksi samassa ikkunassa, jossa täytät omat tietosi), sen jälkeen voimme sopia molemmille sopivan konsultaatioajankohdan. 


Astrologisista tulkinnoista ei ole samaan tapaan pitkää julkaistavaa palautetta kertynyt kuin monista muista tulkintatyypeistä, koska teen tulkinnat aina suullisina. Tyytyväisiä ovat asiakkaat saamansa tiedon laatuun ja määrään kuitenkin poikkeuksetta olleet. Ohessa erään tutun asiakkaan jälkikäteen kirjallisena spontaanisti lähettämä kommentti liittyen tilanteeseen, jossa tulkitsin peräperää hänen karttansa ja erään hänen tuttavansa kartan (tästä ihmisestä en ennalta tiennyt mitään): 

"Kiitos itsellesi, oli ihan hämmentävän tarkkaa se Tuulin (nimi muutettu) tulkinta, kun et häntä yhtään tunne! Omani myös, mutta mua jo tunnet. Todennäköisesti kyselen sulta jotain kun saan mutusteltua, jotenkin helpottavaa kun asiat näkyvät jo syntymähetken kartassa. Lisää uskoani siihen, että kaikki on hyvin ja tarkoitettu, sekin mikä ei hyvältä ole matkan varrella tuntunut. Oppia, jota ei ehkä yhtään helpommalla olisi voinut     saavuttaa".


Käytän astrologisessa työssäni hyväksi ennen kaikkea evoluutioastrologian ja henkisen astrologian näkemystä siitä, kuinka mitä tahansa syntymäkartan - tai tätä hetkeä tai tulevaisuutta kuvaavan prognoosikartan - aspektia ja planeettasijaintia voidaan hyödyntää ihmisen henkiseen kasvuun, tietoisuudentason kohottamiseen sekä voimaantumiseen oman elämän subjektina ja luojana. Ihmisestä on tarkoitus elämänsä kuluessa kasvaa vahva ja tietoinen persoona, joka hetki hetkeltä kulkee lähemmäs oman perimmäisen elämäntehtävänsä toteuttamista. Syntymäkartasta on varsin suurella tarkkuudella luettavissa kunkin ihmisyksilön elämäntehtävän ominaispiirteet. Kartta näyttää suuntaa, mitä sisäsyntyisiä luonteen heikkouksia ja yksipuolisuuksia ihmisen olisi voitettava, mitkä piirteet hänessä ovat haitallisen ylikorostuneet, mitkä taas lahjakkuuksia, joita pitäisikin hyödyntää voimavarana. Ja tärkeimpänä kaikista se "henkiseen pohjoiseen" osoittava kompassinneula, joka näyttää korkeimman mahdollisen yhden inkarnaation puitteissa saavutettavissa olevan elämän lakipisteen - joka jokaiselle meille on erilainen, mutta se on tunnistettavissa paitsi syntymäkartalta, niin myös kohottavasta sisäisestä tyydytyksen tunteesta, joka kyseisten ominaisuuksien "lunastaminen" omaksi haasteiden rehellisen kohtaamisen ja työstämisen  kautta ihmiselle antaa. Ensin täytyy kuitenkin voittaa itsensä ja oma tiedostamaton puolensa, joka jatkuvasti vetää ihmistä menneisyyteen ja toistamaan niitä automatisoituja, hänelle luontaisia kaavoja (ajatus- ja toimintamalleja), joiden myötä hän on kyseiseen fyysiseen inkarnaatioon syntynyt. 

  • Näkymä
$ 107.05
$ 120.55
$ 146.59