|

Hopeahelminauha

6 Tuotetta

* Intuitiivinen tulkinta: avoin kysymys: 88 euroa

* Energiakaukohoidot (44 minuuttia kristallivaloa etänä & lyhyt kuvaus hoitokerrasta sähköpostitse): 52 euroa

* Enkelivalohypnoosi eli ALH-hypnoosi puhelimitse tai kokoushuoneessa (50 minuuttia tai 1 ja 1/2 tuntia), vaatii jatkuvan puheen kautta tehdyn johdatuksen hypnoositilaan ja oman enkelihahmon kohtaamiseen. Varataksesi ajan kirjoita: kosmisesta@gmail.com 

* Elämänkaarianalyysi (jossa yhdistyvät astrologinen analyysi ja hengellisen elämänkaaritutkimuksen metodit - mm. ihmisen eri ikäkausista ja niiden merkityksestä Hengen näkökannalta katsottuina - mitä ominaisuuksia ja katsantotapoja kunakin elämänjaksona olisi hedelmällisintä kehittää, mitä sisäänrakennettuja esteitä, kriisejä ja potentiaaleja kukin ikäkausi kantaa mukanaan jne.).

  • Näkymä