|

Hopeahelminauha: energiahoito, selvänäköinen tulkinta

9 Tuotetta

* Intuitiivinen tulkinta: avoin kysymys: 88 euroa

* Energiakaukohoidot (44 minuuttia kristallivaloa etänä & lyhyt kuvaus hoitokerrasta sähköpostitse): 52 euroa

* Enkelivalohypnoosi eli ALH-kevythypnoosi puhelimitse tai kokoushuoneessa (2 tuntia alku- ja loppuhaastatteluineen), vaatii jatkuvan puheen kautta tehdyn johdatuksen hypnoositilaan ja oman enkelihahmon kohtaamiseen. Aika voidaan sopia päiväksi tai illaksi (myös viikonloppuaikoja). Kevythypnoosi on syvämeditaation kaltainen tila, jossa sekä alitajunta että ihmisen henkinen puoli - ja tämän hoidon kohdalla myös Korkeampi Minä eli toisin ilmaistuna ihmisen oma suojelusenkelihahmo - voimakkaasti työstävät asioita, vapauttavat tunnelukkoja ja saavat ajan kuluessa suuriakin transformaatioita aikaan. Enkelivalohypnoosi on aivan yhtä tehokas tehtynä skypen tai puhelimen kautta kuin "livenä". Yritykselläni on käytössä myös kokoushuone, jossa enkelivalohypnoosi on mahdollista tehdä. 

* Sielunperhetulkinta (katso kuvaus ohessa Papukaijakuvan alta). 

* Elämäntehtäväsi ydin -tulkinta (katso kuvaus ohessa Laivakuvan alta).

* Elämänkaarianalyysi (jossa yhdistyvät astrologinen analyysi ja hengellisen elämänkaaritutkimuksen metodit - mm. ihmisen eri ikäkausista ja niiden merkityksestä Hengen näkökannalta katsottuina - mitä ominaisuuksia ja katsantotapoja kunakin elämänjaksona olisi hedelmällisintä kehittää, mitä sisäänrakennettuja esteitä, kriisejä ja potentiaaleja kukin ikäkausi kantaa mukanaan jne.).