|

Hopeahelminauha: elämäntehtäväsi ydin, esisyntymälliset sopimukset, sieluperhetulkinta, selvänäköiset kirjalliset tulkinnat, auraluenta (aura ja chakrat), heiluroinnit

11 Tuotetta

* Intuitiivinen, selvänäköinen tulkinta: "Avoin kysymys", jossa voit kysyä aivan mitä vaan itsestäsi tai elämästäsi, johon toivot kanavoitua vastausta Korkeamman minäsi ja/tai enkelimaailman kautta.

* Energiakaukohoito (44 minuuttia kristallivaloa ja korkeita arkkienkelitaajuuksia etänä & lyhyt kuvaus hoitokerran tapahtumista/ilmiöistä/symboleista sähköpostitse).

* Enkelivalohypnoosi eli ALH-kevythypnoosi puhelimitse, nettiyhteyden kautta tai vastaanottohuoneessa Turun seudulla (1,5 - 2 tuntia alku- ja loppuhaastatteluineen), vaatii jatkuvan puheen kautta tehdyn johdatuksen hypnoositilaan ja oman enkelihahmon kohtaamiseen. Aika voidaan sopia päiväksi tai illaksi (viikonloppuaika on myös mahdollinen). Kevythypnoosi on syvämeditaation kaltainen tila, jossa sekä alitajunta että ihmisen henkinen puoli - ja tämän hoidon kohdalla myös Korkeampi Minä eli toisin sanoin ilmaistuna ihmisen oma suojelusenkelihahmo - voimakkaasti työstävät asioita, vapauttavat tunnelukkoja ja saavat ajan kuluessa suuriakin transformaatioita aikaan. Enkelivalohypnoosi on aivan yhtä tehokas tehtynä internetin tai puhelimen kautta kuin "livenä". 

* Sielunperhetulkinta (katso kuvaus ohessa Papukaijakuvan alta). 

* Elämäntehtäväsi ydin -tulkinta (katso kuvaus ohessa Laivakuvan alta).

* Elämänkaarianalyysi (jossa yhdistyvät astrologinen analyysi ja hengellisen elämänkaaritutkimuksen metodit - mm. ihmisen eri ikäkausista ja niiden merkityksestä Hengen näkökannalta katsottuina - mitä ominaisuuksia ja katsantotapoja kunakin elämänjaksona olisi hedelmällisintä kehittää, mitä sisäänrakennettuja esteitä, kriisejä ja potentiaaleja kukin ikäkausi kantaa mukanaan jne.).